Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2018 rok

RODZAJ ZAMÓWIENIA : ROBOTY BUDOWLANE
TRYB POSTĘPOWANIA : PRZETARG NIEOGRANICZONY
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : Modernizacja ul. Nowej w Kątach Opolskich (wykonanie), Modernizacja ul. Polnej w Kątach Opolskich (wykonanie),Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Dunikowskiego i Konopnickiej w Nakle( wykonanie)
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA : 700 000,00 zł
PLANOWANY TERMIN : I kwartał

 

RODZAJ ZAMÓWIENIA : ROBOTY BUDOWLANE
TRYB POSTĘPOWANIA : PRZETARG NIEOGRANICZONY
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : Budowa infrastruktury pieszo rowerowej na terenie powiatu opolskiego- etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA : 3 664 400,00 zł
PLANOWANY TERMIN : I kwartał

 

RODZAJ ZAMÓWIENIA : ROBOTY BUDOWLANE
TRYB POSTĘPOWANIA : PRZETARG NIEOGRANICZONY
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : Przebudowa ul. Dębowej w Tarnowie Opolskim
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA : 515 000,00 zł
PLANOWANY TERMIN : I kwartał

 

RODZAJ ZAMÓWIENIA : ROBOTY BUDOWLANE
TRYB POSTĘPOWANIA : PRZETARG NIEOGRANICZONY
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przyworach
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA : 900 000,00 zł
PLANOWANY TERMIN : I kwartał

 

RODZAJ ZAMÓWIENIA : ROBOTY BUDOWLANE
TRYB POSTĘPOWANIA : PRZETARG NIEOGRANICZONY
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA : 370 000,00 zł
PLANOWANY TERMIN : II kwartał

 

RODZAJ ZAMÓWIENIA : DOSTAWY
TRYB POSTĘPOWANIA : PRZETARG NIEOGRANICZONY
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Tarnów Opolski, jej jednostek organizacyjnych i innych
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA : 389 000,00 zł
PLANOWANY TERMIN : III kwartał

 

RODZAJ ZAMÓWIENIA : USŁUGI
TRYB POSTĘPOWANIA : PRZETARG NIEOGRANICZONY
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : Dowożenie uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tarnów Opolski do placówek oświatowych, w których realizują obowiązek nauki wraz z zapewnieniem opiekunów w roku szkolnym 2017/2018
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA : 250 000,00 zł
PLANOWANY TERMIN : II kwartał
ZAMAWIAJĄCY : Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej

 

RODZAJ ZAMÓWIENIA : USŁUGI
TRYB POSTĘPOWANIA : ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów Opolski
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA : 200 000,00 zł
PLANOWANY TERMIN : I kwartał

 

DOCXPlan postepowań o udzielenie zamowienia na 2018 rok.docx (24,50KB)