Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał VI kadencji 2010 rok

Projekty uchwał - 14 luty 2011 roku

 DOCProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I-4-10.doc

DOCProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Kosorowicach.doc

DOCProjekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.doc

DOCProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.doc

DOCProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.doc

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kosorowice.pdf

DOCPROJEKT BUDŻETU 2011.doc

 

Projekty uchwał - 13 grudzień 2010 roku

DOCProjekt uchwały w spr wynagrodzenia wójta.doc

DOCProjekt uchwały w spr przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.doc

DOCProjekt uchwały w spr przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.doc 

Podmiot udostępniający:  
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Mientus
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Metryczka
  • opublikowano:
    09-12-2010 12:32
    przez: Jolanta Bioły
  • zmodyfikowano:
    24-01-2011 10:17
    przez: Jolanta Bioły
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: