Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - zakup ciągnika

ZAKŁAD GOSPODARKI  KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W TARNOWIE OPOLSKIM
46-050 TARNÓW OPOLSKI, UL. CEMENTOWA 5


OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:


„Zakup ciągnika”

- Przedmiotem zamówienia jest zakup ciągnika wraz z jego dostawą do zamawiającego
- Termin złożenia ofert – 27.02.2006r. godz. 10:00
- Otwarcie ofert nastąpi dnia  - 27.02.2006r. o godz. 10:15
- Nieprzekraczalny termin realizacji – 3 miesiące od daty podpisania umowy
- W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy:
- spełniający wymogi z art.22 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych
- prowadzący działalność gospodarczą polegającą na produkcji lub handlu ciągnikami rolniczymi


- Formularze specyfikacji istotnych warunków zamówienia można odebrać w ZGKiM u Pana Bernarda Gawlika.
Formularz można odebrać osobiście lub pocztą – na pisemną prośbę wykonawcy.
Cena formularza wynosi 10zł (brutto)
Wnioski o przesłanie SIWZ prosimy przesyłać na numer faxu 077 4 644 208
- Kryterium oceny ofert:
Cena – 100%
- Miejsce złożenia ofert – sekretariat ZGKiM w Tarnowie Opolskim, ul. Cmentarna 5
- Miejsce otwarcia ofert – siedziba ZGKiM, pokój Kierownika ZGKiM
- Termin termin związania ofertą – 30 dni.

OGŁOSZENIE
 
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
informuje, że postępowanie ZP/1/2006 na Zakup ciągnika wygrała firma:
 
Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym "AGROMA"
42-622 Świerklany, ul. Parkowa 9
 
Cena ofertowa brutto 100.990,00 zł.