Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Referat Finansowo - Budżetowy


Referat Finansowo – Budżetowy prowadzi następujące ewidencje:

1. Ewidencja wykazów nieruchomości.
2. Ewidencja ulg podatkowych.
3. Ewidencja wysłanych upomnień.
4. Ewidencja wysłanych tytułów wykonawczych.
5. Ewidencja deklaracji podatku od nieruchomości..
6. Ewidencja deklaracji podatku od środków transportowych.
7. Ewidencja zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach,
8. Ewidencja podatników posiadających psy,
9. Ewidencja wpłat.
10. Ewidencja środków trwałych.
11. Ewidencja pozostałych środków trwałych,
12. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych.
13. Ewidencja dochodów i wydatków na kontach syntetycznych i analitycznych – ewidencja syntetyczna konta księgi głównej, dzienniki.
14. Ewidencja sprawozdań jednostek podległych Urzędowi.
Dane udostępniane są podatnikom na wniosek oraz organom egzekucyjnym.

 
Referat Organizacyjny prowadzi ewidencję:

1. Ewidencja działalności gospodarczej – zgodnie z ustawą ewidencji działalności gospodarczej prowadzona jest w pok.nr 4 przez Mariannę Stróżyk, jest ewidencją jawną dostępną do wglądu.

 • Opublikował: Jolanta Klama, data publikacji: 05-03-2004 13:06
 • Modyfikował: Jolanta Bioły, data modyfikacji: 16-07-2015 14:18
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Tarnów Opolski
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Jolanta Bioły
 • Data wytworzenia: 05-03-2004
 • Ilość wyświetleń: 4772
 • Link do strony: http://bip.tarnowopolski.pl/434/274/referat-finansowo-budzetowy.html
 • Opublikował: Jolanta Klama, data publikacji: 05-03-2004 13:06
 • Modyfikował: Jolanta Bioły, data modyfikacji: 16-07-2015 14:18
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Tarnów Opolski
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Jolanta Bioły
 • Data wytworzenia: 05-03-2004
 • Ilość wyświetleń: 4772
 • Link do strony: http://bip.tarnowopolski.pl/434/274/referat-finansowo-budzetowy.html
 • Data publikacji: 05-03-2004 13:06 przez: Jolanta Klama
 • Modyfikował: Jolanta Bioły
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Tarnów Opolski
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Jolanta Bioły
 • Data wytworzenia: 05-03-2004
 • Ilość wyświetleń: 4772
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  16-07-2015, godz. 14:18:05
  Modyfikacja strony przez: Jolanta Bioły
 •  
  12-10-2011, godz. 13:17:18
  Modyfikacja strony przez: Jolanta Bioły
 •  
  07-05-2004, godz. 11:09:33
  Modyfikacja strony przez: Jolanta Klama
 •  
  05-03-2004, godz. 13:06:59
  Modyfikacja strony przez: Jolanta Klama
Dane adresowe:

Urząd Gminy Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
faks: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl