Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr ewidecji

Referat Finansowo – Budżetowy prowadzi następujące ewidencje:

1. Ewidencja wykazów nieruchomości.
2. Ewidencja ulg podatkowych.
3. Ewidencja wysłanych upomnień.
4. Ewidencja wysłanych tytułów wykonawczych.
5. Ewidencja deklaracji podatku od nieruchomości..
6. Ewidencja deklaracji podatku od środków transportowych.
7. Ewidencja zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach,
8. Ewidencja podatników posiadających psy,
9. Ewidencja wpłat.
10. Ewidencja środków trwałych.
11. Ewidencja pozostałych środków trwałych,
12. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych.
13. Ewidencja dochodów i wydatków na kontach syntetycznych i analitycznych – ewidencja syntetyczna konta księgi głównej, dzienniki.
14. Ewidencja sprawozdań jednostek podległych Urzędowi.
Dane udostępniane są podatnikom na wniosek oraz organom egzekucyjnym.


Referat Organizacyjny prowadzi ewidencję:

1. Ewidencja działalności gospodarczej – zgodnie z ustawą ewidencji działalności gospodarczej prowadzona jest w pok.nr 4 przez Mariannę Stróżyk, jest ewidencją jawną dostępną do wglądu.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-03-2004
  przez: Jolanta Bioły
 • opublikowano:
  05-03-2004 13:06
  przez: Jolanta Klama
 • zmodyfikowano:
  07-11-2019 16:09
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Tarnów Opolski
  odwiedzin: 10205
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: