Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Tarnów Opolski

Projekt      

UCHWAŁA  Nr  /     /2020
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia                        2020 r.

 

 

     w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości  Tarnów Opolski.

 

 

 

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  9  /lit „a”/  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U  z  2020 r . poz. 713 ze zm.  ) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala co następuje:                                                                                                                 

         

§ 1. Wyraża się  zgodę na zbycie  w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej  działką  nr 2403/195 o pow.0,0182 ha km 4 obręb  Tarnów Opolski  dla któreej Sąd  Rejonowy  w Opolu prowadzi  księgę wieczystą  Nr OP1O/00076141/8 .

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.                                                                                                                                    

                                    

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Tarnów Opolski 2403-195.pdf