Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała.XXII.183.2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu po umowie zawartej na okres 3 lat

UCHWAŁA NR XXII/183/2020
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI
z dnia 26 października 2020 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu po umowie zawartej na okres 3 lat

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz art. 37 ust. 4 zd. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co
następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy o pow. 23,15m2 mieszczący się w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Wiejskiej 83 w miejscowości Przywory na okres 5 lat z dotychczasowym najemcą.

§ 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                   /-/ dr Rudolf Urban

 

PDFUchwała.XXII.183.2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu po umowie zawartej na okres 3 lat.pdf