Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie z dnia 09.11.2020r. o konsultacjach do projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Op. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021”

OGŁOSZENIE

 

Ogłoszenie dotyczące przystąpienia do opracowania projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje, że rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem „Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.
    
Zapraszamy zatem organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pisemnego zgłaszania opinii do Rocznego programu współpracy na adres email: ug@tarnowopolski.pl bądź listownie na adres tutejszego urzędu w podanym w zarządzeniu terminie.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.


PDFOgłoszenie dotyczące przystąpienia do opracowania projektu Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr.OR.0050.250.2020 z dnia 09.11.2020 w sprawie ogłoszenia do publicznej wiadomości przystąpienia do opracowania projektu rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi.pdf

PDFProjekt uchwały Program współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 2021.pdf