Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2010 rok

 

 

Sesja Rady Gminy nr IV z dnia 30 grudznia 2010 roku.

DOCXuchwała nr IV-11-10 w spr niewygasniecia niezrealizowanych kwot wydatków..docx

DOCUchw nr IV-12-10 w spr zmiany uchwały budżetowej na rok 2010.doc

Sesja Rady Gminy nr III z dnia 16 grudnia 2010 roku.

PDFuchwała nr III-9-10 w spr ustalenia podatku od nieruchomości.pdf

PDFNiewazność uchwały nr III-9-10.pdf

PDFUchwała nr III-10-10 w spr ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf

PDFNieważność uchwały nr III-10-10.pdf

Sesja Rady Gminy nr II z dnia 13  grudnia 2010 roku.


DOCUchwała nr II-5-10 w spr przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.doc

DOCuchwała nr II-6-10 w spr przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.doc

DOCUchwała nr II-7-10 w spr wynagrodzenia wójta.doc

DOCUchwała Nr II-8-10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010.doc

Sesja Rady Gminy nr I z dnia 2 grudnia 2010 roku.
 

DOCUchwała Nr I-1-10 w spr stwierdzenia wyboru Przewodniczącego RG.doc

DOCUchwała Nr I-2-10 w spr stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego RG.doc

DOCUchwała Nr I-3-10 w sprwyboru przewodniczących stałych komisji RG.doc

DOCUchwała Nr I-4-10 w spr powołania skiładu osobowego i określenia przedmiotu działania stałych komisji RG.doc

Podmiot udostępniający: Przewodniczący Rady Gminy Tarnów Opolski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Mientus
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

 

Sesja rady Gminy nr IV z dnia 30 grudnia 2010 roku

Metryczka
  • opublikowano:
    09-12-2010 13:15
    przez: Jolanta Bioły
  • zmodyfikowano:
    17-03-2011 12:01
    przez: Jolanta Bioły
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: