Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urządu Gminy za 2020 rok

1. Zarządzenie Nr. OR.120.1.2020 z dnia 02.01.2020r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminny Tarnów Opolski na rok 2020

2. Zarządzenie Nr. OR.120.2.2020 z dnia 02.01.2020r. w sprawie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa


3. Zarządzenie Nr. OR.120.3.2020 z dnia 02.01.2020r. w sprawie przekazania uprawnień dla kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań i dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2020

4. Zarządzenie Nr. OR.120.4.2020 z dnia 02.01.2020r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Urzędzie gminy w Tarnowie Opolskim

5. Zarządzenie Nr. OR.120.5.2020 z dnia 08.01.2020r. w sprawie sposobu korzystania z pomieszczeń w budynkach Urzędu Gminy Tarnów Opolski

6. Zarządzenie Nr. OR.120.6.2020 z dnia 23.01.2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. "Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną"

6/1. Zarządzenie Nr. OR.120.6/1.2020 z dnia 31.01.2020 w sprawie gospodarowania mieniem gminy

7. Zarządzenie Nr. OR.120.7.2020 z dnia 12.02.2020r. w sprawie zmian w budżecie

8. Zarządzenie Nr. OR.120.8.2020 z dnia 27.02.2020r. w sprawie aktualizacji wprowadzonych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim

9.

10. Zarządzenie Nr. OR.120.10.2020 z dnia 12.03.2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. "Projekt budowlano-wykonawczy dla zadania "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy K. Klimasa w m. Tarnów Opolski, w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O"

10/1. Zarządzenie Nr. OR.120.10/1.2020 z dnia 12.03.2020r. w sprawie powołania Punktu Kontrolnego (PK HNS) Wójta Gminy w Tarnowie Opolskim

10/2. Zarządzenie Nr. OR.120.10/2.2020 z dnia 12.03.2020r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim

11. Zarządzenie Nr. OR.120.11.2020 z dnia 01.04.2020r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

11/1 Zarządzenie Nr. OR.120.11/1.2020 z dnia 01.04.2020r. w sprawie zmian w budżecie

12. Zarządzenie Nr. OR.120.12.2020 z dnia 02.04.2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. "Projekt budowlano-wykonawczy dla zadania "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy K. Klimasa w m. Tarnów Opolski, w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O"

13. Zarządzenie Nr. OR.120.13.2020 z dnia 16.04.2020r. w sprawie gospodarowania mieniem gminy

14. Zarządzenie Nr. OR.120.14.2020 z dnia 16.04.2020r. w sprawie gospodarowania mieniem gminy

15. Zarządzenie Nr. OR.120.15.2020 z dnia 20.04.2020r. w sprawie zmian w budżecie

16. Zarządzenie Nr. OR.120.16.2020 z dnia 20.04.2020r. w sprawie zmian w budżecie

17. Zarządzenie Nr. OR.120.17.2020 z dnia 12.05.2020r. w sprawie zmian w budżecie

18. Zarządzenie Nr. OR.120.18.2020 z dnia 29.05.2020r. w sprawie gospodarowania mieniem gminy

19. Zarządzenie Nr. OR.120.19.2020 z dnia 29.05.2020r. w sprawie zmian w budżecie

20. Zarządzenie Nr. OR.120.20.2020 z dnia 01.06.2020r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych

21. Zarządzenie Nr. OR.120.21.2020 z dnia 05.06.2020r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o zastosowaniu ulgi w podatkach lokalnych

22. Zarządzenie Nr. OR.120.22.2020 z dnia 05.06.2020r. w sprawie powołania gminnego biura spisowego do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 roku

23. Zarządzenie Nr. OR.120.23.2020 z dnia 08.06.2020r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

24. Zarządzenie Nr. OR.120.24.2020 z dnia 08.06.2020r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

25. Zarządzenie Nr. OR.120.25.2020 z dnia 08.06.2020r. w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

26. Zarządzenie Nr. OR.120.26.2020 z dnia 08.06.2020r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki

27. Zarządzenie Nr. OR.120.27.2020 z dnia 19.06.2020r. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie pomocy zdrowotnej nauczycieli czynnych zawodowo, emerytów i rencistów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski

28. Zarządzenie Nr. OR.120.27/1.2020 z dnia 19.06.2021 w sprawie gospodarowania mieniem gminy

28. Zarządzenie Nr. OR.120.28.2020 z dnia 23.06.2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Morcinka w Kątach Opolskich oraz przebudowa drogi gminnej ul. Chopina w Nakle"

29. Zarządzenie Nr. OR.120.29.2020 z dnia 23.06.2020r. w sprawie określenia zasad kontroli i rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu na realizację zadań publicznych Gminy Tarnów Opolski

30. Zarządzenie Nr. OR.120.30.2020 z dnia 29.06.2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej  do przeprowadzenia postępowania pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych ul. Ogórkowej w Tarnowie Opolskim"

31. Zarządzenie Nr. OR.120.31.2020 z dnia 29.06.2020r. w sprawie zmian w budżecie

32. Zarządzenie Nr. OR.120.32.2020 z dnia 01.07.2020 w sprawie gospodarowania mieniem gminy

33. Zarządzenie Nr. OR.120.33.2020 z dnia 08.07.2020r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim

34. Zarządzenie Nr. OR.120.34.2020 z dnia 10.07.2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.120.25.2020 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 8 czerwca 2020r. w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 28 czerwca 2020r.

35.

35/1.Zarządzenie Nr. OR.120.35/1.2020 z dnia 10.07.2020r. w sprawie zmian w budżecie

36. Zarządzenie Nr. OR.120.36.2020 z dnia 17.07.2020r. w sprawie zmian w budżecie

37.Zarządzenie Nr. OR.120.37.2020 z dnia 28.07.2020r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

37/1. Zarządzenie Nr. OR.120.37/1.2020 z dnia 28.07.2020r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim

38. Zarządzenie Nr. OR.120.38.2020 z dnia 29.07.2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. "Projekt budowlano-wykonawczy dla zadania "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy K. Klimasa w m. Tarnów Opolski, w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O"

39.Zarządzenie Nr. OR.120.39.2020 z dnia 29.07.2020r. w sprawie zmian w budżecie

40.


41. Zarządzenie Nr. OR.120.41.2020 z dnia 17.08.2020r. w sprawie zmian w budżecie

42. Zarządzenie Nr. OR.120.42.2020 z dnia 21.08.2020r. w sprawie zmian w budżecie

43. Zarządzenie Nr. OR.120.43.2020 z dnia 28.08.2020r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych

44. Zarządzenie Nr. OR.120.44.2020 z dnia 01.09.2020r. w sprawie zmian w budżecie

44/1. Zarządzenie Nr. OR.120.44/1.2020 z dnia 04.09.2020r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

45. Zarządzenie Nr. OR.120.45.2020 z dnia 14.09.2020r. w sprawie zmian w budżecie

46. Zarządzenie Nr. OR.120.46.2020 z dnia 14.09.2020r. w sprawie gospodarowania mieniem gminy

47. Zarządzenie Nr. OR.120.47.2020 z dnia 14.09.2020r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych

48.

48/1. Zarządzenie Nr. OR.120.48/1.2020 z dnia 21.09.2020r. w sprawie opracowania "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Tarnów Opolski w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny"

49. Zarządzenie Nr. OR.120.49.2020 z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmian w budżecie

50. Zarządzenie Nr. OR.120.50.2020 z dnia 29.09.2020r. w sprawie zmiany rocznego planu kontroli wewnętrznych, podległych jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski na rok 2020

51. Zarządzenie Nr. OR.120.51.2020 z dnia 05.10.2020r. w sprawie zmian w budżecie

52.

53. Zarządzenie Nr. OR.120.53.2020 z dnia 23.10.2020r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych

54. Zarządzenie Nr. OR.120.54.2020 z dnia 26.10.2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr. OR.120.44/1.2020 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 4 września 2020 roku w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

55. Zarządzenie Nr. OR.120.55.2020 z dnia 26.10.2020r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych

56. Zarządzenie Nr. OR.120.56.2020 z dnia 03.11.2020r. w sprawie polecenia pracownikom wykonania pracy zdalnej

57. Zarządzenie Nr. OR.120.57.2020 z dnia 06.11.2020r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim

58.

59. Zarządzenie Nr. OR.120.59.2020 z dnia 10.11.2020r. w sprawie powołania Zespołu Wspierającego do spraw opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Aglomeracji Opolskiej w Gminie Tarnów Opolski

60. Zarządzenie Nr. OR.120.60.2020 z dnia 10.11.2020r. w sprawie wyznaczenia składu komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora (stanowisko ds. zamówień publicznych i promocji w urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w Referacie Zamówień Publicznych i Promocji

61. Anulowano

62.Zarządzenie Nr. OR.120.62.2020 z dnia 16.11.2020r. w sprawie zmian w budżecie

63. Zarządzenie Nr. OR.120.63.2020 z dnia 20.11.2020r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych

64. Zarządzenie Nr. OR.120.64.2020 z dnia 20.11.2020r. w sprawie projektu planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Tarnów Opolski na rok 2021.

65. Zarządzenie Nr. OR.120.65.2020 z dnia 20.11.2020r. w sprawie projektu planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa

66. Zarządzenie Nr. OR.120.66.2020 z dnia 20.11.2020r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

67.
68.

69. Zarządzenie Nr. OR.120.69.2020 z dnia 23.11.2020r. w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej gminy Tarnów Opolski na rok 2021

70. Zarządzenie Nr. OR.120.70.2020 z dnia 23.11.2020r. w sprawie wyznaczenia składu komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektora (stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i ochrony przyrody w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w referacie Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji 

71.

72. Zarządzenie Nr. OR.120.72.2020 z dnia 27.11.2020r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych

73. Anulowano

74. Anulowano

75. Zarządzenie Nr. OR.120.75.2020 z dnia 03.12.2020r. w sprawie zmian w budżecie

76. Zarządzenie Nr. OR.120.76.2020 z dnia 04.12.2020r. w sprawie zmian w budżecie

77. Zarządzenie Nr. OR.120.77.2020 z dnia 04.12.2020r. w sprawie zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego ust i nosa

78. Zarządzenie Nr. OR.120.78.2020 z dnia 07.12.2020r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

79. Zarządzenie Nr. OR.120.79.2020 z dnia 07.12.2020r. w sprawie udzielenia pracownikom Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim dnia wolnego w zamian za dzień 26 grudnia 2020r.

80. Zarządzenie Nr. OR.120.80.2020 z dnia 07.12.2020r. w sprawie polecenia pracownikom wykonania pracy zdalnej

81. Zarządzenie Nr. OR.120.81.2020 z dnia 08.12.2020r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych

82. Zarządzenie Nr. OR.120.82.2020 z dnia 11.12.2020r. w sprawie wyznaczenia składu komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora (stanowisko ds. zamówień publicznych i promocji Gminy w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w Referacie Zamówień publicznych i Promocji

83. Zarządzenie Nr. OR.120.83.2020 z dnia 14.12.2020r. w sprawie gospodarowania mieniem gminy

84. Zarządzenie Nr. OR.120.84.2020 z dnia 15.12.2020r. w sprawie zmian w budżecie

85. Zarządzenie Nr. OR.120.85.2020 z dnia 16.12.2020r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych

86. Zarządzenie Nr. OR.120.86.2020 z dnia 28.12.2020r. w sprawie polecenia pracownikom wykonania pracy zdalnej

87. Zarządzenie Nr. OR.120.87.2020 z dnia 30.12.2020r. w przedmiocie zmiany Zarządzenia w sprawie powołania gminnego biura spisowego do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 roku

88. Anulowano

89. Zarządzenie Nr. OR.120.89.2020 z dnia 31.12.2020r. w sprawie wyznaczenia składu komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora (stanowisko ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w Referacie Budżetowo-Finansowym

90. Zarządzenie Nr. OR.120.90.2020 z dnia 31.12.2020r. w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli wewnętrznych, podległych jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski na rok 2021