Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urządu Gminy za 2021 rok

Zarządzenie Nr. OR.120.1.2021 z dnia 04.01.2021r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Tarnów Opolski na rok 2021

Zarządzenie Nr. OR.120.1/1.2021 z dnia 04.01.2021r.

Zarządzenie Nr. OR.120.2.2021 z dnia 04.01.2021r. w sprawie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

Zarządzenie Nr. OR.120.3.2021r. z dnia 04.01.2021r. w sprawie przekazania uprawnień dla kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań i dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na rok 2021

Zarządzenie Nr. OR.120.3/1.2021r. z dnia 04.01.2021r. w sprawie zmian w planie wydatków bieżących

Zarządzenie Nr. OR.120.4.2021r. z dnia 15.01.2021r. w sprawie polecenia pracownikom wykonywania pacy zdalnej

Zarządzenie Nr. OR.120.5.2021 z dnia 18.01.2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru Przedstawiciela pracowników Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim oraz powołania Komisji Wyborczej i ustalenia terminu wyborów 

Zarządzenie Nr. OR.120.6.2021 z dnia 18.01.2021r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych

Zarządzenie Nr. OR.120.7.2021 z dnia 22.01.2021r. w sprawie powołania gminnego biura spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 roku

Zarządzenie Nr. OR.120.8.2021 z dnia 22.01.2021r. w sprawie realizacji zadania dotyczącego Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Zarządzenie Nr. OR.120.9.2021 z dnia 02.02.2021r.

Zarządzenie Nr. OR.120.10.2021 z dnia 02.02.2021r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych

Zarządzenie Nr. OR.120.11.2021 z dnia 04.03.2021r. w sprawie udzielenia pracownikom Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim dnia wolnego w zamian za dzień 1 maja 2021r.

Zarządzenie Nr. OR.120.12.2021 z dnia 15.04.2021r. w sprawie odwołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowie Opolskim

Zarządzenie Nr. OR.120.13.2021 z dnia 26.03.2021r. w sprawie określenia formy przekazania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki podległe

Zarządzenie Nr. OR.120.14.2021 z dnia 26.03.2021r.

Zarządzenie Nr. OR.120.15.2021 z dnia 30.03.2021r. w sprawie procedur windykacji należności Gminy Tarnów Opolski w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim

Zarządzenie Nr. OR.120.15/1.2021 z dnia 30.03.2021r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację organizacji transportu (dowozu) do punktów  szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, a także organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych, informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Zarządzenie Nr. OR.120.16.2021 z dnia 08.04.2021r. w sprawie wyznaczenia składu komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora, stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i ochrony przyrody w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji.

Zarządzenie Nr. OR.120.17.2021 z dnia 08.04.2021r.
 
Zarządzenie Nr. OR.120.18.2021 z dnia 19.04.2021r.
 
Zarządzenie Nr. OR.120.19.2021 z dnia 20.04.2021r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych

Zarządzenie Nr. OR.120.20.2021 z dnia 28.04.2021r.

Zarządzenie Nr. OR.120.21.2021 z dnia 30.04.2021r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowie Opolskim

Zarządzenie Nr. OR.120.22.2021 z dnia 06.05.2021r. w sprawie wyznaczenia składu komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora, stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i ochrony przyrody w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji. 

Zarządzenie Nr. OR.120.23.2021 z dnia 06.05.2021r. w sprawie aktualizacji wprowadzonych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski.

Zarządzenie Nr. OR.120.24.2021 z dnia 18.05.2021r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Tarnów Opolski

Zarządzenie Nr. OR.120.25.2021 z dnia 18.05.2021r.

Zarządzenie Nr. OR.120.26.2021 z dnia 24.05.2021r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych

Zarządzenie Nr. OR.120.27.2021 z dnia 25.05.2021r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych

Zarządzenie Nr. OR.120.28.2021 z dnia 25.05.2021r. w sprawie wyznaczenia składu komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor, stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i ochrony przyrody w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji.   

Zarządzenie Nr. OR.120.29.2021 z dnia 28.05.2021r.

Zarządzenie Nr. OR.120.30.2021 z dnia 28.05.2021r. w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych.

Zarządzenie Nr. OR.120.31.2021 z dnia 08.06.2021r.

Zarządzenie Nr. OR.120.32.2021 z dnia 08.06.2021r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych.

Zarządzenie Nr. OR.120.33.2021 z dnia 08.06.2021r. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie pomocy zdrowotnej nauczycieli czynnych zawodowo, emerytów i rencistów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski

Zarządzenie Nr. OR.120.34.2021 z dnia 18.06.2021r.

Zarządzenie Nr. OR.120.35.2021 z dnia 28.06.2021r.

Zarządzenie Nr. OR.120.36.2021 z dnia 02.07.2021r.

Zarządzenie Nr. OR.120.36/1.2021 z dnia 02.07.2021r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na promocję szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Zarządzenie Nr. OR.120.37.2021 z dnia 02.07.2021r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim.

Zarządzenie Nr. OR.120.38.2021 z dnia 02.07.2021r. w sprawie realizacji zadania dotyczącego działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-10.

Zarządzenie Nr. OR.120.39.2021 z dnia 14.07.2021r. w sprawie wyznaczenia składu komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora, stanowisko: Gminny Koordynator Programu Ochrony Powietrza w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim  w Referacie Zamówień Publicznych i Promocji.

Zarządzenie Nr. OR.120.40.2021 z dnia 02.08.2021r. w sprawie zmian w planie wydatków bieżących.

Zarządzenie Nr. OR.120.41.2021 z dnia 10.08.2021r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych.

Zarządzenie Nr. OR.120.42.2021 z dnia 18.08.2021r.

Zarządzenie Nr. OR.120.43.2021 z dnia 30.08.2021r.

Zarządzenie Nr. OR.120.44.2021 z dnia 31.08.2021r. w sprawie zmian w planie wydatków bieżących.

Zarządzenie Nr. OR.120.45.2021 z dnia 06.09.2021r.

Zarządzenie Nr. OR.120.46.2021 z dnia 06.09.2021r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Zarządzenie Nr. OR.120.47.2021 z dnia 27.09.2021r.

Zarządzenie Nr. OR.120.48.2021 z dnia 27.09.2021r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych.

Zarządzenie Nr. OR.120.49.2021 z dnia 30.09.2021r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych.

Zarządzenie Nr. OR.120.50.2021 z dnia 30.09.2021r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych.

Zarządzenie Nr. OR.120.51.2021 z dnia 01.10.2021r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Zarządzenie Nr. OR.120.52.2021 z dnia 01.10.2021r.

Zarządzenie Nr. OR.120.53.2021 z dnia 08.10.2021r. w sprawie rozwiązania gminnego biura spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

Zarządzenie Nr. OR.120.54.2021 z dnia 15.10.2021r.

Zarządzenie Nr. OR.120.55.2021 z dnia 18.10.2021r. w sprawie przeprowadzenia inwestycji.

Zarządzenie Nr. OR.120.55/1.2021 z dnia 20.10.2021r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie Nr. OR.120.56.2021 z dnia 26.10.2021r. w sprawie przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej na terenie gminy Tarnów Opolski w dniu 29 października 2021 r.

Zarządzenie Nr. OR.120.57.2021 z dnia 27.10.2021r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych.

Zarządzenie Nr. OR.120.58.2021 z dnia 28.10.2021r.

Zarządzenie Nr. OR.120.59.2021 z dnia 28.10.2021r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych.

Zarządzenie Nr. OR.120.60.2021 z dnia 03.11.2021r. w sprawie wyznaczenia składu komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora, stanowisko: Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim.

Zarządzenie Nr. OR.120.61.2021 z dnia 15.11.2021r.

Zarządzenie Nr. OR.120.62.2021 z dnia 16.11.2021r. w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej gminy Tarnów Opolski na rok 2022.

Zarządzenie Nr. OR.120.63.2021 z dnia 17.11.2021r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych

Zarządzenie Nr. OR.120.64.2021 z dnia 22.11.2021r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Tarnów Opolski

Zarządzenie Nr. OR.120.64/1.2021 z dnia 22.11.2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.0120.1.6.2013 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie powołania koordynatora do spraw kontroli zarządczej oraz Zespołu do spraw kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim oraz w sprawie zasad przeprowadzenia samooceny w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim.

Zarządzenie Nr. OR.120.65.2021 z dnia 22.11.2021r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Tarnów Opolski

Zarządzenie Nr. OR.120.66.2021 z dnia 23.11.2021r. w sprawie zmian w wydatkach bieżących

Zarządzenie Nr. OR.120.67.2021 z dnia 26.11.2021r. w sprawie udzielenia pracownikom Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim dnia wolnego w zamian za dzień 25 grudnia 2021r. - święto przypadające w sobotę.

Zarządzenie Nr. OR.120.68.2021 z dnia 26.11.2021r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych

Zarządzenie Nr. OR.120.69.2021 z dnia 29.11.2021r. w sprawie

Zarządzenie Nr. OR.120.70.2021 z dnia 30.11.2021r. w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych

Zarządzenie Nr. OR.120.71.2021 z dnia 02.12.2021r. w sprawie udzielenia pracownikom Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim dnia wolnego za dzień 1 stycznia 2022r. -święto przypadające w sobotę.

Zarządzenie Nr. OR.120.72.2021 z dnia 03.12.2021r. w sprawie uchylenia Regulaminu klasyfikacji wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych.

Zarządzenie Nr. OR.120.73.2021 z dnia 03.12.2021r. w sprawie upoważnienia Pana Tomasza Regę - Sekretarza Gminy Tarnów Opolski do podpisywania w imieniu Wójta Gminy Tarnów Opolski sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych.

Zarządzenie Nr. OR.120.74.2021 z dnia 03.12.2021r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Tarnów Opolski do podpisywania sprawozdania podatkowego w zakresie  podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Zarządzenie Nr. OR.120.75.2021 z dnia 05.12.2021r. w sprawie
 
Zarządzenie Nr. OR.120.76.2021 z dnia 05.12.2021r. w sprawie w sprawie zmian w wydatkach bieżących
 
Zarządzenie Nr. OR.120.77.2021 z dnia 06.12.2021r. w sprawie projektu planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Tarnów Opolski na rok 2022.
 
Zarządzenie Nr. OR.120.78.2021 z dnia 06.12.2021r. w sprawie projektu planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa
 
Zarządzenie Nr. OR.120.79.2021 z dnia 15.12.2021r. w sprawie
 
Zarządzenie Nr. OR.120.80.2021 z dnia 16.12.2021r. w sprawie przydzielenia, gospodarowania i obrotu środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym oraz ich konserwacją.
 

Zarządzenie Nr. OR.120.81.2021 z dnia 17.12.2021r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim

Zarządzenie Nr. OR.120.82.2021 z dnia 17.12.2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
 

Zarządzenie Nr. OR.120.83.2021 z dnia 17.12.2021r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych


Zarządzenie Nr. OR.120.84.2021 z dnia 24.12.2021r. w sprawie

Zarządzenie Nr. OR.120.85.2021 z dnia 29.12.2021r. w sprawie zmian w wydatkach bieżących


Zarządzenie Nr. OR.120.86.2021 z dnia 30.12.2021r. w sprawie


Zarządzenie Nr. OR.120.87.2021 z dnia 30.12.2021r. w sprawie gospodarowania mieniem gminy


Zarządzenie Nr. OR.120.88.2021 z dnia 30.12.2021r. w sprawie gospodarowania mieniem gminy
 

Zarządzenie Nr. OR.120.89.2021 z dnia 31.12.2021r. w sprawie utworzenia rejestru umów oraz wprowadzenia instrukcji rejestracji umów w rejestrze umów Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim

Zarządzenie Nr. OR.120.90.2021 z dnia 31.12.2021r. w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli wewnętrznych, podlegających jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski na rok 2022
 
Zarządzenie Nr. OR.120.91.2021 z dnia 31.12.2021r. w sprawie gospodarowania mieniem gminy