Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport o stanie Gminy Tarnów Opolski za 2020 rok

Informacja dotycząca

przedstawienia przez Wójta Gminy Tarnów Opolski raportu
o stanie gminy oraz zasad zgłaszania się mieszkańców do udziału
w debacie nad raportem

 

Na sesji Rady Gminy Tarnów Opolski, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 r. (środa) o godzinie 15:00 w sali budynku Gminnego Ośrodka Kultury – Filia Kosorowice przy ul. Opolskiej 9a w Kosorowicach. Rada Gminy rozpatrzy raport o stanie gminy. Nad przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Tarnów Opolski. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie zawierające: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających mu poparcia.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja – a więc 30 czerwca 2021 r. (środa). Zgłoszenia mieszkańców Gminy Tarnów Opolski przyjmowane będą w Biurze Obsługi Klienta (na parterze). 

 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr OR.0050.302.2021 z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0050.292.2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie obwieszczenia informacji o możliwości udziału mieszkańców gminy w debacie.pdf (500,11KB)

 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr OR.0050.292.2021 z dnia 13.05.2021 w sprawie obwieszczenia informacji o możliwości udziału mieszkańców gminy w debacie nad raportem o stanie gminy.pdf (553,95KB)

 

PDFRaport o stanie Gminy Tarnów Opolski za 2020 rok.pdf (672,97KB)