Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Gminy - 2012r. 

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie dotyczące przystąpienia do opracowania projektu „Budżetu Gminy Tarnów Opolski na rok 2012.”


Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje, że rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem „Budżetu Gminy Tarnów Opolski na rok 2012”.
Zapraszamy zatem organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania propozycji do Rocznego programu współpracy poprzez wysłanie lub dostarczenie do tut. urzędu:)(adres e-mail ug@tarnowopolski.pl) bądź listownie na adres tutejszego urzędu w terminie od 29.11.2011r. do 09.12.2011r. w formie opinii. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Skarbnik
Data wytworzenia:  

 

 

 


Protokół.jpeg

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Wieszała
Data wytworzenia:  12.12.2011

 

Metryczka
  • opublikowano:
    02-12-2011 13:12
    przez: Jolanta Bioły
  • zmodyfikowano:
    11-04-2013 09:56
    przez: Jolanta Bioły
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: