Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Tarnowie Opolskim

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Tarnowie Opolskim

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdfPDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Tarnowie Opolskim.pdf

Informacja z otwarcia ofert z dnia 30 sierpnia 2021 roku.
Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku. Prawo zamówień publicznych pn. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Tarnowie Opolskim.

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf


Informacja z dnia 30 sierpnia o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Dotyczy: Postępowania 2021/BZP 00140134 pn. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Tarnowie Opolskim.

PDFInformacja o kwocie którą zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia.pdf

 

Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ z dnia 20 sierpnia 2021 r.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Tarnowie Opolskim, Nr postępowania ZPE.271.02.2021.

PDFWyjaśnienia i zmiany tresci SWZ.pdf

 

Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ z dnia 19 sierpnia 2021 r.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Tarnowie Opolskim, Nr postępowania ZPE.271.02.2021.
 

PDFWyjaśnienie i zmiany treści SWZ.pdfdot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Tarnowie Opolskim

Numer sprawy: ZPE.271.02.2021

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00140134/01

Przetarg został opublikowany dnia 06.08.2021r. na stronie internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl/

Identyfikator postępowania: a3b7fabc-f37c-45d1-ba1c-90a5ef6286de

PDFTreść ogłoszenia w BZP.pdf

PDFSWZ -PSZOK Tarnów Opolski.pdf

DOCXZałacznik nr 1 - formularz oferty - poprawiony.docx

DOCXZałącznik nr 2 - oswiadczenie z art. 125.docx

PDFZałącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf

DOCXZałącznik nr 4 - wzór zobowiązania - 04.08.2021.docx

PDFZałącznik nr 5 - wzór umowy.pdf

PDFZałącznik nr 6 - instrukcja dla Wykonawcy - 04.08.2021.pdf

PDFZałącznik nr 7 - przedmiar.pdf

PDFInformacja o przedłużeniu terminu składania ofert.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

PDFTreść ogłoszenia w BZP - po zmianie.pdf