Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urządu Gminy za 2022 rok

Zarządzenie Nr. OR.120.1.2022 z dnia 03.01.2022 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Tarnów Opolski na rok 2022

Zarządzenie Nr. OR.120.2.2022 z dnia 03.01.2022 r. w sprawie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

Zarządzenie Nr. OR.120.3.2022 z dnia 03.01.2022 r. w sprawie 

Zarządzenie Nr. OR.120.4.2022 z dnia 03.01.2022 r. w sprawie przekazania uprawnień dla kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań i dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na rok 2022.

Zarządzenie Nr. OR.120.5.2022 z dnia 03.01.2022 r. w sprawie wprowadzenia rozkładu czasu pracy w miesiącu styczniu 2022 r.

Zarządzenie Nr. OR.120.6.2022 z dnia 03.01.2022 r. w sprawie udzielenia pracownikom Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim dnia wolnego w zamian za dzień 1 stycznia 2022r. - święto przypadające w sobotę.

Zarządzenie Nr. OR.120.7.2022 z dnia 31.01.2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków  budżetowych.

Zarządzenie Nr. OR.120.8.2022 z dnia 01.02.2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków bieżących

Zarządzenie Nr. OR.120.9.2022 z dnia 08.02.2022 r. w sprawie przeglądu materiałów w celu ustalenia, czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony.

Zarządzenie Nr. OR.120.10.2022 z dnia 08.02.2022 r. w sprawie

Zarządzenie Nr. OR.120.11.2022 z dnia 08.02.2022 r. w sprawie

Zarządzenie Nr. OR.120.12.2022 z dnia 03.03.2022 r. w sprawie

Zarządzenie Nr. OR.120.13.2022 z dnia 03.03.2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Tarnowie Opolskim do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej

Zarządzenie Nr. OR.120.14.2022 z dnia 03.03.2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim do prowadzenia postępowania i wydania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych

Zarządzenie Nr. OR.120.15.2022 z dnia 03.03.2022 r. w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim starszego inspektora ds. świadczeń rodzinnych do prowadzenia postępowania w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych
 
Zarządzenie Nr. OR.120.16.2022 z dnia 03.03.2022 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim do przeprowadzenia postępowań w sprawie świadczenia "Dobry start,...

Zarządzenie Nr. OR.120.17.2022 z dnia 03.03.2022 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia "Dobry start...

Zarządzenie Nr. OR.120.18.2022 z dnia 16.03.2022 r. w sprawie wprowadzenia rozkładu czasu pracy w miesiącu kwietniu 2022 r.

Zarządzenie Nr. OR.120.19.2022 z dnia 17.03.2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków bieżących

Zarządzenie Nr. OR.120.20.2022 z dnia 17.03.2022 r. w sprawie
 
Zarządzenie Nr. OR.120.21.2022 z dnia 17.03.2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych
 
Zarządzenie Nr. OR.120.22.2022 z dnia 28.03.2022 r. w sprawie
 
Zarządzenie Nr. OR.120.23.2022 z dnia 08.04.2022 r. w sprawie
 
Zarządzenie Nr. OR.120.24.2022 z dnia 08.04.2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Tarnowie Opolskim do prowadzenia postępowania w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń funduszu alimentacyjnego
 
Zarządzenie Nr. OR.120.25.2022 z dnia 08.04.2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim do przeprowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy
 
Zarządzenie Nr. OR.120.26.2022 z dnia 08.04.2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy
 
Zarządzenie Nr. OR.120.27.2022 z dnia 08.04.2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy
 
Zarządzenie Nr. OR.120.28.2022 z dnia 08.04.2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy a także do wydawania decyzji w tych sprawach 
 
Zarządzenie Nr. OR.120.29.2022 z dnia 08.04.2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim do realizacji świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
 
Zarządzenie Nr. OR.120.30.2022 z dnia 08.04.2022 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu
 
Zarządzenie Nr. OR.120.31.2022 z dnia 19.04.2022 r. w sprawie
 
Zarządzenie Nr. OR.120.32.2022 z dnia 28.04.2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych
 
Zarządzenie Nr. OR.120.33.2022 z dnia 04.05.2022 r. w sprawie
 
Zarządzenie Nr. OR.120.34.2022 z dnia 04.05.2022 r. w sprawie
 
Zarządzenie Nr. OR.120.35.2022 z dnia 13.05.2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków bieżących
 
Zarządzenie Nr. OR.120.36.2022 z dnia 16.05.2022 r. w sprawie
 
Zarządzenie Nr. OR.120.37.2022 z dnia 19.05.2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków bieżących
 
Zarządzenie Nr. OR.120.38.2022 z dnia 24.05.2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków bieżących
 
Zarządzenie Nr. OR.120.39.2022 z dnia 24.05.2022 r. w sprawie
 
Zarządzenie Nr. OR.120.40.2022 z dnia 24.05.2022 r. w sprawie wzorów dokumentacji w zakresie wzajemnych wyłączeń należności, zobowiązań, przychodów, kosztów i funduszu oraz ustaleniu poziomu istotności, po przekroczeniu którego jednostka dokonuje wzajemnych wyłączeń w sprawozdaniach finansowych łącznych.
 
Zarządzenie Nr. OR.120.40/1.2022 z dnia 25.05.2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych
 
Zarządzenie Nr. OR.120.41.2022 z dnia 31.05.2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie pomocy zdrowotnej nauczycieli czynnych zawodowo, emerytów i rencistów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski.
 
Zarządzenie Nr. OR.120.42.2022

Zarządzenie Nr. OR.120.43.2022 z dnia 01.06.2022 r.
w sprawie wprowadzenia rozkładu czasu pracy w miesiącu lipcu i wrześniu 2022 r.

Zarządzenie Nr. OR.120.44.2022

Zarządzenie Nr. OR.120.45.2022 z dnia 21.06.2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków bieżących
 
Zarządzenie Nr. OR.120.46.2022 z dnia 22.06.2022 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr OR.0120.1.6.2013 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie powołania koordynatora do spraw kontroli zarządczej oraz Zespołu do spraw kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim oraz w sprawie zasad przeprowadzania samooceny w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim
 
Zarządzenie Nr. OR.120.47.2022 z dnia 22.06.2022 r. w sprawie zasad i trybu wyznaczenia celów, zadań dla Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski, określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia.
 
Zarządzenie Nr. OR.120.48.2022 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie przekazania uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski do zaciągania zobowiązań w 2022 roku, związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 
Zarządzenie Nr. OR.120.49.2022 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków bieżących
 
Zarządzenie Nr. OR.120.50.2022 z dnia 30.06.2022 r.
 
Zarządzenie Nr. OR.120.51.2022 z dnia 01.07.2022 r. w sprawie
 
Zarządzenie Nr. OR.120.51/1.2022 z dnia 01.07.2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia dot. utworzenia rejestru umów oraz wprowadzenia instrukcji rejestru umów w rejestrze umów Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim.
 
Zarządzenie Nr. OR.120.52.2022 z dnia 08.07.2022 r. w sprawie
 
Zarządzenie Nr. OR.120.53.2022 z dnia 08.07.2022 r. w sprawie gospodarowania mieniem gminy
 
Zarządzenie Nr. OR.120.54.2022 z dnia 08.08.2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych
 
Zarządzenie Nr. OR.120.55.2022 z dnia 08.08.2022 r. w sprawie
 
Zarządzenie Nr. OR.120.56.2022 z dnia 08.08.2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych
 
Zarządzenie Nr. OR.120.57.2022 z dnia 12.08.2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych
 
Zarządzenie Nr. OR.120.58.2022 z dnia 26.08.2022 r. w sprawie
 
Zarządzenie Nr. OR.120.59.2022 z dnia 05.09.2022 r. w sprawie
 
Zarządzenie Nr. OR.120.60.2022 z dnia 05.09.2022 r. w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym i udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim  

Zarządzenie Nr. OR.120.61.2022 z dnia 05.09.2022 r.
Zarządzenie Nr. OR.120.62.2022 z dnia 28.09.2022 r.  
Zarządzenie Nr. OR.120.63.2022 z dnia 03.10.2022 r.
Zarządzenie Nr. OR.120.64.2022 z dnia 17.10.2022 r. 
Zarządzenie Nr. OR.120.65.2022 z dnia 17.10.2022 r. 
Zarządzenie Nr. OR.120.66.2022 z dnia 19.10.2022 r.
Zarządzenie Nr. OR.120.67.2022 z dnia 24.10.2022 r.
Zarządzenie Nr. OR.120.67/1.2022 z dnia 24.10.2022 r.
Zarządzenie Nr. OR.120.68.2022 z dnia 28.10.2022 r.