Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

GMINA TARNÓW OPOLSKI

Charakterystyka Gminy Tarnów OpolskiGmina Tarnów Opolski leży w południowo – zachodniej części Polski, na Górnym Śląsku w sąsiedztwie miasta Opola, które może być wykorzystane do osiedlenia się tutaj ludzi pracujących i związanych z miastem a preferujących zamieszkanie i wypoczynek poza nim. Powierzchnia gminy to piaszczysta równina , przez którą przepływa rzeka Odra. Trasa E-40 przebiegająca przez naszą gminę , łączy granicę wschodnią z zachodnią , posiada bardzo dobre połączenie komunikacyjne , zarówno drogowe jak i kolejowe.

Tarnów Opolski.jpeg


Obszar Gminy Tarnów Opolski wynosi 82 km², co stanowi 0,96 % ogólnej powierzchni województwa. Zajmuje 25 pozycję w grupie gmin wiejskich. Składa się na nią 3 542 ha lasów, 3 835 ha użytków rolnych, 2 618 ha gruntów ornych. Posiada bardzo dobrze rozwiniętą sieć handlowa gastronomiczną i usługową , a zakłady przemysłowe powodują że gmina należy do średnio zamożnych. Tereny leśne , które stanowią 40 % powierzchni gminy mogą być atrakcyjnym sposobem na regenerowanie sił po ciężkiej pracy.
Gmina liczy ok. 10 300 mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 129 osób na km2 .

DSC00307.jpeg

                                  Kościół Św.Marcina w Tarnowie Opolskim

 

DSC00306.jpeg

Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnowie OpolskimW skład Gminy wchodzi 8 sołectw, których powierzchnia kolejno wynosi:
Razem ok 82km2


1. Tarnów Opolski - 2 717 ha
2. Kosorowice - 1 729 ha
3. Miedziana - 509 ha
4. Kąty Opolskie - 590 ha
5. Nakło - 650 ha
6. Raszowa - 879ha
7. Przywory - 737 ha
8. Walidrogi - 378 ha

                                   Bank Zachodni WBK .jpeg

                                        Bank Zachodni WBK w Tarnowie Opolskim


Na terenie gminy funkcjonuje jedna mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków, do której odprowadzane są ścieki sanitarne. Przepustowość oczyszczalni wynosi 980 m3 . Oczyszczone ścieki są zrzucane do kolektora, odprowadzającego czyste wody z odwadniania kopalni rzeki Strugi .

 

Przemysł


Wiodącą funkcją gminy jest przemysł i rolnictwo. W ogólnej powierzchni gminy prawie w równych wielkościach występują użytki rolne i lasy. Funkcjonujące w gminie gospodarstwa rolne zajmują się głównie produkcją zbóż oraz trzody chlewnej. Natomiast istniejące na terenie gminy zakłady produkcyjne prowadzą bardzo różnorodny zakres swojej działalności mi. działalność wytwórczo – usługową, budownictwo, handel i przemysł wydobywczy( kamień wapienny i żwirek).Wzrost liczby podmiotów gospodarczych sektora prywatnego jest zjawiskiem pozytywnym i nadal pożądanym.

100_1202.jpeg

Lhoist Opolwap S.A. w Tarnowie Opolskim
Zakłady Wapiennicze Lhoist Sp. z o.o. w Tarnowie Opolskim

 

 

Zasoby środowiska kulturalnego


Zasoby środowiska kulturalnego w gminie Tarnów Opolski kształtują się następująco:
1. Zabytki architektury, techniki – wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków lub ujęte w ewidencji, prawnie chronione
Kościoły we wsiach: Tarnów Opolski i Raszowa
2. Stanowiska archeologiczne , wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego lub ujęte w rejestrze, prawnie chronione
Osady w Kosorowicach Kątach Opolskich, Miedzianej i Raszowej
3. Zabytkowe , historycznie ukształtowane układy przestrzenne wsi , wskazane do objęcia studiami historyczno – urbanistycznymi i ochrony w formie ustanowienia stref konserwatorskich
Kapliczki św. Nepomucena w Kątach i Kosorowicach, kościoły w Kątach Opolskich, Nakle, Przyworach i Raszowej, domy mieszkalne, młyny, spichlerze, szkoły, cmentarze i zajazdy.


 

 
 
 • Opublikował: Ewelina Adamiec, data publikacji: 11-08-2003 13:57
 • Modyfikował: Jolanta Bioły, data modyfikacji: 16-07-2015 10:41
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Tarnów Opolski
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Jolanta Bioły
 • Data wytworzenia: 11-08-2003
 • Ilość wyświetleń: 3969
 • Link do strony: http://bip.tarnowopolski.pl/572/409/gmina-tarnow-opolski.html
 • Opublikował: Ewelina Adamiec, data publikacji: 11-08-2003 13:57
 • Modyfikował: Jolanta Bioły, data modyfikacji: 16-07-2015 10:41
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Tarnów Opolski
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Jolanta Bioły
 • Data wytworzenia: 11-08-2003
 • Ilość wyświetleń: 3969
 • Link do strony: http://bip.tarnowopolski.pl/572/409/gmina-tarnow-opolski.html
 • Data publikacji: 11-08-2003 13:57 przez: Ewelina Adamiec
 • Modyfikował: Jolanta Bioły
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Tarnów Opolski
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Jolanta Bioły
 • Data wytworzenia: 11-08-2003
 • Ilość wyświetleń: 3969
Rozwiń rejestr zmian plików
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  16-07-2015, godz. 10:41:29
  Modyfikacja strony przez: Jolanta Bioły
 •  
  02-09-2008, godz. 11:35:59
  Modyfikacja strony przez: Jolanta Bioły
 •  
  30-07-2008, godz. 14:06:11
  Modyfikacja strony przez: Jolanta Bioły
 •  
  30-07-2008, godz. 13:58:30
  Modyfikacja strony przez: Jolanta Bioły
 •  
  30-07-2008, godz. 11:35:04
  Modyfikacja strony przez: Jolanta Bioły
 •  
  16-04-2007, godz. 13:03:49
  Modyfikacja strony przez: Jolanta Bioły
 •  
  04-01-2007, godz. 09:59:47
  Modyfikacja strony przez: Jolanta Bioły
 •  
  04-01-2007, godz. 09:58:33
  Modyfikacja strony przez: Jolanta Bioły
 •  
  06-12-2006, godz. 09:27:22
  Modyfikacja strony przez: Jolanta Bioły
 •  
  29-09-2004, godz. 08:15:43
  Modyfikacja strony przez: Jolanta Bioły
 •  
  29-09-2004, godz. 08:00:00
  Modyfikacja strony przez: Jolanta Bioły
 •  
  17-08-2004, godz. 13:52:52
  Modyfikacja strony przez: Jolanta Bioły
 •  
  17-08-2004, godz. 13:47:49
  Modyfikacja strony przez: Jolanta Bioły
 •  
  17-08-2004, godz. 13:42:42
  Modyfikacja strony przez: Jolanta Bioły
 •  
  09-02-2004, godz. 12:24:25
  Modyfikacja strony przez: Jolanta Klama
 •  
  09-02-2004, godz. 12:12:13
  Modyfikacja strony przez: Jolanta Klama
 •  
  09-02-2004, godz. 12:10:49
  Modyfikacja strony przez: Jolanta Klama
 •  
  06-02-2004, godz. 20:24:57
  Modyfikacja strony przez: Jolanta Klama
 •  
  06-02-2004, godz. 20:24:19
  Modyfikacja strony przez: Jolanta Klama
 •  
  06-02-2004, godz. 20:21:45
  Modyfikacja strony przez: Jolanta Klama
 •  
  11-08-2003, godz. 13:57:00
  Modyfikacja strony przez: Ewelina Adamiec
Dane adresowe:

Urząd Gminy Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
faks: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl