Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 3/06 Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie Opolskim z dnia 4 października 2006r.


Uchwała Nr 3/06
Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie Opolskim
z dnia 4 października 2006 r.
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o swoim składzie, siedzibie i dyżurach pełnionych przez Komisję
 
 
Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r.
Nr 159 poz. 1547 ze zm.) i § 4 ust. 2 pkt. 1 i 4 Regulaminu Terytorialnych Komisji Wyborczych stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (M.P. 61 poz. 642) - Gminna Komisja Wyborcza w Tarnowie Opolskim postanawia:
 
                                                        § 1
 
W celu poinformowania lokalnej społeczności przekazać treść Komunikatu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie Komunikatu na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim, na tablicach ogłoszeń w sołectwach gminy oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
                                                        § 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.
 
                                                        § 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
                                                   Przewodniczący Komisji
                                                        Paweł Kampa
 
 
 
 
                                                                          
Załącznik
do Uchwały Nr 3/06
Gminnej Komisji Wyborczej
w Tarnowie Opolskim
z dnia 4 października 2006 r.
 
 
 
KOMUNIKAT
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
                          W TARNOWIE OPOLSKIM
 
 
Podaje się do publicznej wiadomości, że Gminna Komisja Wyborcza w Tarnowie Opolskim powołana Postanowieniem Nr 1/06 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 28 września 2006 r. oraz w związku z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 3 października 2006 r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie Opolskim ukonstytuowała się w następujący sposób:
 
1. Kampa Paweł                 Przewodniczący Komisji
2. Siedlarz Piotr                 Zastępca Przewodniczącego
3. Bawoł Herbert                Członek Komisji
4. Bartek Maria                  Członek Komisji
5 Jaguścik Jan                   Członek Komisji
6 Małłek Maciej                  Członek Komisji
7. Walnik Irena                  Członek Komisji
                                     
Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w Budynku Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6 pok. Nr 1.
 
Plan dyżurów rejestracyjnych :
 
W dniu 3.10. 2006 r. od godz. 8,00 do 15,00 dyżur pełnił :
członek Komisji Siedlarz Piotr
W dniu 4.10. 2006 r. od godz. 8,00 do 15,00 dyżur pełniła:
członek Komisji Walnik Irena
W kolejnych następnych dniach dyżury pełnić będą:
 
05.10.2006 r. w godz. 13-15     P. Jaguścik Jan i Kampa Paweł
 
06.10.2006 r. w godz. 12-14     P. Bartek Maria i Walnik Irena
 
09.10.2006 r. w godz. 13-15     P. Małłek Maciej i Kampa Paweł
 
10.10.2006 r. w godz. 13-15    P. Bawoł Herbert i Kampa Paweł
 
11.10.2006 r. w godz. 13-15     P. Siedlarz Piotr i Jaguścik Jan
 
12.10.2006 r. w godz. 13-15     P. Jaguścik Jan i Bawoł Herbert
 
13.10.2006 r. w godz. 13-15     P. Walnik Irena i Bartek Maria
 
                       w godz. 15-17     P. Siedlarz Piotr i Bartek Maria
                      w godz. 17-19     P. Siedlarz Piotr i Kampa Paweł
                       w godz. 19-21     P. Bawoł Herbert i Kampa Paweł
                       w godz. 21-24     P. Małlek Maciej i Kampa Paweł
 
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na wójta – do 18.10.2006 r. do godz. 24,00
 
16.10.2006 r. w godz. 13-15     P. Siedlarz Piotr i Bartek Maria
 
17.10.2006 r. w godz. 13-15    P. Walnik Irena i Małłek Maciej
 
18.10.2006 r. w godz. 13-15     P. Kampa Paweł i Małłek Maciej
                       w godz. 15-17     P. Walnik Irena i Bartek Maria
                      w godz. 17-19     P. Siedlarz Piotr i Kampa Paweł
                       w godz. 19-21     P. Bawoł Herbert i Kampa Paweł
                       w godz. 21-24     P. Małłek Maciej i Jaguścik Jan
                      
 
 
                                                             Przewodniczący Komisji
                                                                         Paweł Kampa