Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczychUchwała Nr 6/06
Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowie Opolskim
z dnia 18 października 2006 r.
 
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r.Nr 159 poz. 1547 ze zm.) oraz § 2 ust 4 i § 11 ust.1, 5 i 6 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , Rady m.st Warszawy i rad dzielnic m.st.Warszawy (M.P.Nr 61 poz. 642 ) - Gminna Komisja Wyborcza w Tarnowie Opolskim uchwala, co następuje:
 
                                                                       § 1
 
Powołuje się Obwodowe Komisje Wyborcze do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zrządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
 
                                                                       § 2
 
Informacja o składzie osobowym obwodowych komisji wyborczych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.                                                                                  
                                                                       § 3
 
Składy obwodowych komisji wyborczych podlegają podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim, siedzibie danej obwodowej komisji wyborczej i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tarnów Opolski.
                                                                       § 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
                                                                       § 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                         Przewodniczący Komisji                                
                                                        
Kampa Paweł                                                           
 
 
 
 
 
Załącznik do uchwały Nr 6/06
Gminnej Komisji Wyborczej
z dnia 18 października 2006 r.
 
Informacja o składzie osobowym obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1         Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2  
         w Kątach Opolskich                                        w Przyworach
1. Ciesiółka Anna                                                1. Bahryj Małgorzata
2. Klimek Mateusz                                              2. Doboszewska Agnieszka
3. Korzec Joanna                                                3. Jojko Zygmunt
4. Kubla Jolanta                                                  4. Kozub Irena
5. Napierała Jerzy                                               5. Przyszlak Urszula
6. Smolarek Justyna                                            6. Smaroń Maria
7. Szramiak Katarzyna                             7. Wanat Anna
8. Wotka Rudolf                                                 8. Widera Teresa
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3         Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4  
         w Miedzianej                                                   w Kosorowicach
1. Czech Natalia                                                 1. Bawoł Danuta
2. Gacka Łukasz                                                 2. Fijałkowski Stanisław
3. Garbień Adriana                                              3. Jośko Gabriela
4. Głogiewicz Elżbieta                              4. Kamińska Justyna
5. Mnich Maria                                                   5. Kowol Sylwia
6. Mitschke Krzysztof                              6. Krok Patrycja
7. Pietruszka Joanna                                            7. Mateja Anna
8. Sitek Zofia                                                      8. Olas Agnieszka
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5            Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6          
         w Tarnowie Opolskim                                     w Tarnowie Opolskim
1.Bawoł Zygmunt                                                1. Bańkowski Józef
2.Czech Eryka                                                    2. Damaschek Herbert
3. Karaś Ewa                                                      3. Deutschmann Maria
4. Krawców Tomasz                                           4. Gmernicka Anna
5.Mansfeld Wojciech                                          5. Gruszka Iwona
6. Matuszczyk Andrzej                                        6. Kolasa Joanna
7. Paczuła Ernest                                                 7. Krysiński Józef
8. Sądaj Anita                                                     8. Sobolewska Katarzyna
9. Zyła Karina                                                     9.  Szymański Michał
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7            Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8           
        w Nakle                                                             w Raszowej
1. Bieniek Elzbieta                                                1. Adamiec Ewelina
2. Ciollek Renata                                                 2. Gajewski Michał
3. Fikus Gizela                                         3. Janiszewska Dorota
4. Gancarz Danuta                                               4. Labisz Aneta
5. Głowski Florian                                                5. Lubczyk Kazimierz
6. Kołodziejska Izabela                                        6. Klimek Krystian
7. Krawców Mariusz                                           7. Mientus Barbara
8. Ludwiczak Joanna                                            8. Pieczonka Bożena
9. Piontek Maria                                                  9. Wyrębska Aneta

informację wytworzył(a): Jolanta Bioły
za treść odpowiada: Teresa Mientus
data wytworzenia: 20.10.2006r.