Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 
Podstawa prawna
Podstawa prawna: art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.05.236.2008)
Wymagane dokumenty
-         wniosek o wydanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
-         kserokopie dokumentów z ostatniego przeglądu technicznego pojazdów,
-         potwierdzenie gotowości odbioru odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych /umowa z zarządcą wysypiska lub oczyszczalni ścieków/
 
Opłaty
Opłata skarbowa:
-         od zezwolenia - 107,00 zł
 
 
Termin odpowiedzi
do 30 dni
 
Jednostka odpowiedzialna
Ochrona Środowiska i Rolnictwo Małgorzata Bahryj tel. 077/ 46 44 282 pok, nr 3
 
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu bądź w wydziale prowadzącym sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 
Uwagi
Odbiór zezwolenia na odbiór odpadów może nastąpić w jednej z dwóch form:
-         osobiście przez wnioskodawcę,
-         za pośrednictwem poczty.
 
Podmiot udostępniający:
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Bahryj
Data wytworzenia: 2008-02-25
Metryczka
  • opublikowano:
    25-02-2008 09:46
    przez: Jolanta Bioły
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: