Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Referat Gospodarki Terenowej, Inwestycji i Ochrony Środowiska - pokój nr 3
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Kierownik Krystian Smolka
tel. 077 46 40 865
e-mail:

godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00,
wtorek-czwartek 7:00 - 15:00 ,
piątek 7:00 - 14:00
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania.

Opłaty:
Opłata skarbowa wniesiona gotówką w kasie Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635) - część I pkt 51 w wysokości:
1) od wypisu do 5 stron - 30 zł
2) od wypisu powyżej 5 stron – 50 zł
3) od wyrysu
- za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą
część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł
- nie więcej niż 200 zł.

 Termin składania dokumentów:
Bezterminowo.

Termin rozpatrzenia sprawy:
Do 14 dni, od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi i dodatkowe informacje:
Opłatę skarbową należy wnieść w chwili składania wniosku

 


 
Metryczka
  • opublikowano:
    31-03-2004 10:16
    przez: Jolanta Klama
  • zmodyfikowano:
    02-07-2013 09:04
    przez: Jolanta Bioły
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: