Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów

Referat Gospodarki Terenowej, Inwestycji i Ochrony Środowiska - pokój nr 3
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Inspektor Urszula Konieczny
tel. 077 46 40 864
e-mail:

godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00,
wtorek-czwartek 7:00 - 15:00 ,
piątek 7:00 - 14:00
 
Podstawa prawna:
Art. 83, ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zmianami).

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek zawierający następujące dane: nr działki, lokalizację, gatunek, wysokość, średnicę i ilość drzew może być sporządzony samodzielnie lub z urzędu gminy
2. Załączniki:
- dokument potwierdzający posiadanie nieruchomości (kserokopie wypisu z rejestru gruntu, wypisu z Księgi Wieczystej lub aktu notarialnego),
- pisemna zgoda właściciela na usunięcie w przypadku, gdy posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości.

Opłaty:
Brak opłaty skarbowej.
Opłata za usunięcie drzew lub krzewów jeśli została naliczona w wydanym zezwoleniu to zgodnie z art. 85 ustawy o ochronie przyrody.

 Termin składania dokumentów:
Bezterminowo - cały rok.

Termin rozpatrzenia sprawy:
30 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

Tryb odwoławczy:
W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji można złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Tarnów Opolski.

Uwagi i dodatkowe informacje:
Wnioskodawcą może być posiadacz nieruchomości.DOCDruk - wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew.doc 

Podmiot udostępniający:  
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2008-04-25