Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

003. Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy
pokój nr 1

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. (Dz. U. z 2001 r. nr 87, poz. 960)

Wymagane dokumenty• dowód osobisty,
• mężczyźni w wieku od 18 do 50 lat - książeczka wojskowa
• wypełniony formularz „zgłoszenie pobytu stałego" bądź „zgłoszenie pobytu czasowego" ponad miesiące,
• potwierdzenie faktu pobytu w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie wyrażone w formie podpisu dysponenta budynku, złożone w Urzędzie na ww. formularzu
• przedłożenie dokumentu stanowiącego o prawie do dysponowania mieszkaniem (np. akt własności, wypis z rejestru ksiąg wieczystych, umowa najmu lokalu, itp.)

Dysponent lokalu (budynku) winien posiadać dokument tożsamości.

Opłata skarbowa
Bez opłaty.

Termin załatwienia sprawy
W obecności strony.