Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

003. Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy
pokój nr 1

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. (Dz. U. z 2001 r. nr 87, poz. 960)

Wymagane dokumenty• dowód osobisty,
• mężczyźni w wieku od 18 do 50 lat - książeczka wojskowa
• wypełniony formularz „zgłoszenie pobytu stałego" bądź „zgłoszenie pobytu czasowego" ponad miesiące,
• potwierdzenie faktu pobytu w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie wyrażone w formie podpisu dysponenta budynku, złożone w Urzędzie na ww. formularzu
• przedłożenie dokumentu stanowiącego o prawie do dysponowania mieszkaniem (np. akt własności, wypis z rejestru ksiąg wieczystych, umowa najmu lokalu, itp.)

Dysponent lokalu (budynku) winien posiadać dokument tożsamości.

Opłata skarbowa
Bez opłaty.

Termin załatwienia sprawy
W obecności strony.
Metryczka
  • opublikowano:
    19-02-2004 13:55
    przez: Jolanta Klama
  • zmodyfikowano:
    12-07-2007 12:15
    przez: Jolanta Bioły
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: