Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zameldowanie cudzoziemca

Referat Spraw Obywatelskich   pokój nr 1
Urząd Gminy Tarnów Opolski  
Tel. 077/ 46 40 866
e-mail: el@tarnowopolski.pl
Inspektor Iwona Hartman
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00
wtorek – czwartek 7:00 – 15:00          
piątek 7:00 – 14:00


Podstawa prawna
Ustawa o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 657 ze zm.)

Wymagane dokumenty
• paszport
• wypełniony formularz „zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca" zawierający potwierdzenie faktu pobytu w którym ma nastąpić zameldowanie złożone przez dysponenta lokalu lub budynku mieszkalnego.
Dysponent winien wykazać się dokumentem tożsamości, jak również dokumentem potwierdzającym prawo do te(budynku) tj. umowa najmu, akt własności, aktualny wypis z wydziału Ksiąg Wieczystych itp.

Opłata skarbowa
Bez opłaty.

Termin załatwienia sprawy
Od ręki przy zgłoszeniu.