Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zameldowanie cudzoziemca

Referat Spraw Obywatelskich   pokój nr 1
Urząd Gminy Tarnów Opolski  
Tel. 077/ 46 40 866
e-mail: el@tarnowopolski.pl
Inspektor Iwona Hartman
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00
wtorek – czwartek 7:00 – 15:00          
piątek 7:00 – 14:00


Podstawa prawna
Ustawa o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 657 ze zm.)

Wymagane dokumenty
• paszport
• wypełniony formularz „zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca" zawierający potwierdzenie faktu pobytu w którym ma nastąpić zameldowanie złożone przez dysponenta lokalu lub budynku mieszkalnego.
Dysponent winien wykazać się dokumentem tożsamości, jak również dokumentem potwierdzającym prawo do te(budynku) tj. umowa najmu, akt własności, aktualny wypis z wydziału Ksiąg Wieczystych itp.

Opłata skarbowa
Bez opłaty.

Termin załatwienia sprawy
Od ręki przy zgłoszeniu.

Metryczka
 • wytworzono:
  19-02-2004
  przez: Marcin Kazin
 • opublikowano:
  19-02-2004 13:55
  przez: Jolanta Klama
 • zmodyfikowano:
  20-02-2019 10:02
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Tarnów Opolski
  odwiedzin: 1523
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: