Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestracja zgonu

Urząd Stanu Cywilnego   pokój nr 1
Urząd Gminy Tarnów Opolski  
Tel. 077/ 46 40 857
e-mail: usc@tarnowopolski.pl
Kierownik Irena Kampa
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00
wtorek – czwartek 7:00 – 15:00          
piątek 7:00 – 14:00
 
Podstawa prawna:
art. 64-69 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz. 1264 ze zm.)

Wymagane dokumenty:
1. Karta zgonu wystawiana przez lekarza stwierdzającego zgon.
2. Dowód osobisty, paszport oraz książeczka wojskowa osoby zmarłej.
3. Do wglądu:
- dowód osobisty współmałżonka oraz osoby zgłaszającej zgon.

Opłaty:
Bez opłaty.

Termin składania dokumentów:  
- w dniu zgłaszania zgonu.
- zgon należy zgłosić w ciągu 3 dni od daty zgonu.

Termin rozpatrzenia sprawy:
Od ręki przy zgłoszeniu.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Formularze
Brak druków do pobrania.
 


Inne informacje
Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
- małżonek lub dzieci zmarłego,
- najbliżsi krewni i powinowaci,
- osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,
- osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
- administrator budynku.
W przypadku zgonu spowodowanego wypadkiem lub inną przyczyną nienaturalną wymagana jest zgoda prokuratora na pochowania zwłok.
 

Metryczka
  • opublikowano:
    19-02-2004 13:49
    przez: Jolanta Klama
  • zmodyfikowano:
    19-09-2013 11:27
    przez: Jolanta Bioły
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: