Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ustalanie pisowni imion i nazwisk

Urząd Stanu Cywilnego   pokój nr 1
Urząd Gminy Tarnów Opolski  
Tel. 077/ 46 40 857
e-mail: usc@tarnowopolski.pl
Kierownik Katarzyna Mateja
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00
wtorek – czwartek 7:00 – 15:00          
piątek 7:00 – 14:00
 
Podstawa prawna:
Ustawa o zmianie imion i nazwisk z dnia 17.11.2008r. (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 220, poz.1414 .)
Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r.  poz. 1282).

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o ustalenie pisowni imion i nazwisk (druk do pobrania i wypełnienia).
2. Odpisy aktów stanu cywilnego.
3. Ankieta (druk do pobrania i wypełnienia).
4. Do wglądu:
- dowód osobisty wnioskodawcy.

Opłaty:
Opłata skarbowa:
- za wydanie decyzji: 22,00zł

Decyzje wydawane na wniosek o przywrócenie pisowni imion i nazwisk osobom, którym bezprawnie je zmieniono są zwolnione z opłaty skarbowej.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy lub na konto UG:
Bank Spółdzielczy Odział Tarnów Opolski 56 8884 0004 2003 0032 4555 0007

Termin składania dokumentów:
Bezterminowo.

Termin rozpatrzenia sprawy:
Do miesiąca od daty złożenia dokumentów.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie.

Uwagi i dodatkowe informacje:
Z wnioskiem o ustalenie pisowni imion i nazwisk może wystąpić osoba, której akt dotyczy. Ustalenie pisowni imion i nazwisk odbywa się na podstawie decyzji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Decyzja zostanie przesłana do wnioskodawcy listem poleconym. Możliwy jest także osobisty odbiór decyzji.
 

 

Podmiot udostępniający:  
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Kampa
Data wytworzenia: 2008-04-24