Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawarcie wyznaniowego związku małżeńskiego ze skutkami cywilnymi

Urząd Stanu Cywilnego   pokój nr 1
Urząd Gminy Tarnów Opolski  
Tel. 077/ 46 40 857
e-mail: usc@tarnowopolski.pl
Kierownik Katarzyna Mateja
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00
wtorek – czwartek 7:00 – 15:00          
piątek 7:00 – 14:00
 
 
Podstawa prawna:
art.1 §2, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1963r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012r., poz.788 ) oraz art.12, art. 53-56 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2012r. Nr 212 poz. 1264 z  zm.) oraz art.10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993r. (Dz. U. z 1998r. Nr 51 poz.318)

Wymagane dokumenty:
1. W przypadku panny i kawalera: odpisy skrócone aktu urodzenia.
- do wglądu: dokumenty tożsamości.
2. W przypadku osób rozwiedzionych: odpisy skrócone aktu urodzenia oraz odpis
skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu.
- do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość.
3. W przypadku wdowców: odpisy skrócone aktu urodzenia, akt małżeństwa oraz akt
zgonu współmałżonka.
- do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość.
4. W przypadku gdy jedna z osób jest cudzoziemcem: odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego, zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydany przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne lub postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej, poświadczenie zameldowania.
- do wglądu: dowody tożsamości (paszport, w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe – karta stałego pobytu, w przypadku pobytu czasowego – ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce-w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych).

Opłaty: Opłata skarbowa:
- za sporządzenie aktu małżeństwa: 84,00zł.
Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy lub na konto UG:
Bank Spółdzielczy Odział Tarnów Opolski 56 8884 0004 2003 0032 4555 0007
 
Termin składania dokumentów:
W dniu składania zapewnienia.

Termin rozpatrzenia sprawy:
Niezwłoczny

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi i dodatkowe informacje:
Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński powinny zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu wspólnego złożenia dokumentów. Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest trzy miesiące.

Formularze
Brak druków do pobrania.