Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

05. INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCY

INFORMACJA DLA PRZEDSIEBIORCÓW, KTÓRZY DOKONALI WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZED DNIEM 1 STYCZNIA 2004r.

Zgodnie z art.8 ustawy nowelizującej (Dz. U. z 2003r Nr 217, poz.2125), przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej uzupełnią brakujące dane w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 31 grudnia 2004r.) pod rygorem odmowy wydania zaświadczenia o wpisie przez organ ewidencyjny.
Uzupełnienie dotyczy numeru PESEL oraz przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności. (PKD).

Opracował:
Krystian Wojtala
Metryczka
  • opublikowano:
    18-02-2004 08:57
    przez: Jolanta Klama
  • zmodyfikowano:
    20-02-2004 14:48
    przez: Jolanta Klama
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: