Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej

Referat Organizacyjny pokój nr 4
Urząd Gminy Tarnów Opolski  
Tel. 077/ 46 40 861
e-mail: edg@tarnowopolski.pl
Inspektor Marianna Stróżyk

Godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00
wtorek – czwartek 7:00 – 15:00           
piątek 7:00 – 14:00
 

Centralna Ewidencja i Informacja Działalności o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest spisem przedsiębiorców będących osobami fizycznymi działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Jeżeli po 1 stycznia 2008 r. nie dokonałeś żadnej zmiany we wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, Twój wpis jest nieaktualny !!!

Zgłoś się jak najszybciej  do Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim na stanowisko Działalności Gospodarczej pokój nr 4.

Informujemy, że w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Tarnów Opolski figurują nieaktualne wpisy niezawierające numeru PESEL i NIP oraz określenia przedmiotu wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007).
 
W obrocie gospodarczym to przedsiębiorca będzie ponosił konsekwencje braku aktualizacji wpisu. Jak stanowi art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz.1447 z późn. zm.), domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Osoba wpisana do CEIDG nie będzie mogła zasłaniać się wobec osoby trzeciej zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbała dokonania ich weryfikacji.
 
Więcej informacji na:
 
Ponadto, Przedsiębiorcy, którzy zgłosili zawieszenie wykonywania działalności przed 20 września 2008 r. (np. w urzędzie skarbowym lub Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych), a nie wykreślili wpisu z ewidencji działalności zostaną przekazani do CEIDG jako osoby prowadzące działalność. Takim osobom proponujemy sprawdzenie, czy nadal figurują w  bieżącej ewidencji działalności gospodarczej pod nr 774640861


            

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marianna Stróżyk
Data wytworzenia: 2009-04-03