Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Referat Organizacyjny pokój nr 4
Urząd Gminy Tarnów Opolski  
Tel. 077/ 46 40 861
e-mail: edg@tarnowopolski.pl
Inspektor– Marianna Stróżyk
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00,
wtorek – czwartek 7:00 – 15:00,          
piątek 7:00 – 14:00
 
 
Podstawa prawna:
Art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r., Nr 70 poz. 473 ze zm.).

Wymagane dokumenty:
Wniosek, do którego należy dołączyć:
- kserokopie aktualnego stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłaty:
Opłata za jednorazowe zezwolenia wnoszona jest na rachunek urzędu gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń,
o których mowa w art. 111 ust. 2 i art. 18 ust.3.

Termin rozpatrzenia sprawy:
Do 30 dni, od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Tarnów Opolski. Odwołanie należy składać w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski.

Uwagi i dodatkowe informacje:

Powyższe zezwolenia wydawane są na okres do 2 dni przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Formularz:

 

Metryczka
 • wytworzono:
  25-04-2008
  przez: Jolanta Bioły
 • opublikowano:
  25-04-2008 12:00
  przez: Jolanta Bioły
 • zmodyfikowano:
  15-09-2014 15:24
  przez: Jolanta Bioły
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Tarnów Opolski
  odwiedzin: 1717
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: