Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udostępnianie danych osobowych

Referat Spraw Obywatelskich   pokój nr 1
Urząd Gminy Tarnów Opolski  
Tel. 077/ 46 40 866
e-mail: usc@tarnowopolski.pl
Inspektor Iwona Hartman
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00
wtorek – czwartek 7:00 – 15:00          
piątek 7:00 – 14:00
 
 
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 139, poz. 993).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia (Dz. U. z 2002r. Nr 62, poz. 564).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. z 2002 r. Nr 201 poz. 1702).
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. , poz. 267).

Wymagane dokumenty:
1. Pisemny wniosek zainteresowanej osoby.
2. Wniosek o udostępnienie danych - dotyczy podmiotów, organów, jednostek i osób organizacyjnych (druk do pobrania i wypełnienia).
3. Dowód opłaty za udostępnienie danych.
4. Do wglądu: dowód osobisty.
Opłaty: - Nie wnosi się opłaty skarbowej od podania.
- Kwotę w wysokości 31,00 zł za udostępnienie jednostkowych danych osobowych
 opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy lub na konto UG:

Bank Spółdzielczy Odział Tarnów Opolski 56 8884 0004 2003 0032 4555 0007
 
Termin składania dokumentów:
Razem z wnioskiem.

Termin rozpatrzenia sprawy:
Dane udostępniane są w miarę możliwości na bieżąco, termin ustawowy wynosi do miesiąca.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych osobowych przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Tarnów Opolski w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Uwagi i dodatkowe informacje:
Szczegóły dotyczące możliwości udostępnienia danych w drodze teletransmisji, zwolnień z opłaty oraz opłat za udostępnianie danych dla celów badawczych reguluje Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych (pkt 1 i 2 podstawy prawnej).


 
Druk:
Podmiot udostępniający:  
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Krawców
Data wytworzenia: 2008-04-2