Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zameldowanie na pobyt czasowy

Referat Spraw Obywatelskich   pokój nr 1
Urząd Gminy Tarnów Opolski  
Tel. 077/ 46 40 866
e-mail: el@tarnowopolski.pl
Podinspektor Katarzyna Mateja
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00
wtorek – czwartek 7:00 – 15:00          
piątek 7:00 – 14:00
 
Podstawa prawna:

- Ustawa o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 657 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017, poz. 2411)


Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie pobytu czasowego (druk do pobrania i wypełnienia).
2. Do wglądu:
- dowód osobisty osoby meldującej się i właściciela lokalu,
- paszport (dotyczy cudzoziemców),
- zezwolenie na osiedlenie się (dotyczy cudzoziemców),
- w zależności od rodzaju lokalu:
oryginał umowy najmu (lokale wynajmowane), oryginał decyzji o przydziale lokalu (lokale mieszkalne spółdzielcze, komunalne, zakładowe), wypis z księgi wieczystej lub oryginał umowy zakupu działki i ewentualnie kserokopia decyzji o nadaniu numeru domu (budynki jednorodzinne).

Opłaty:
Brak

Termin składania dokumentów:
Przy zgłoszeniu.

Termin rozpatrzenia sprawy:
Od ręki przy zgłoszeniu.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi i dodatkowe informacje:
- Na druku zgłoszenia wymagany jest podpis właściciela lokalu.

Druk:
PDFZgłoszenie pobytu czasowego.pdf