Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zameldowanie na pobyt stały

Referat Spraw Obywatelskich   pokój nr 1
Urząd Gminy Tarnów Opolski  
Tel. 077/ 46 40 866
e-mail: el@tarnowopolski.pl
Podinspektor Katarzyna Mateja
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00
wtorek – czwartek 7:00 – 15:00          
piątek 7:00 – 14:00
 
Podstawa prawna:

- Ustawa o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 657 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017, poz. 2411)Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie pobytu stałego (druk do pobrania i wypełnienia).
2. Do wglądu:
- dowód osobisty osoby meldującej się i właściciela lokalu
- paszport (dotyczy cudzoziemców),
- karta pobytu albo zezwolenie na osiedlenie się (dotyczy cudzoziemców),
- potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy (dotyczy cudzoziemców),
- w zależności od rodzaju lokalu: oryginał umowy najmu (lokale wynajmowane), oryginał decyzji o przydziale lokalu (lokale mieszkalne spółdzielcze, komunalne, zakładowe), wypis z księgi wieczystej lub oryginał umowy zakupu działki i ewentualnie kserokopia decyzji o nadaniu numeru domu (budynki jednorodzinne).

Opłaty:
Brak opłaty.

Termin składania dokumentów:
Przy zgłoszeniu.

Termin rozpatrzenia sprawy:
Od ręki przy zgłoszeniu.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi i dodatkowe informacje:
- Na druku zgłoszenia wymagany jest podpis właściciela lokalu.

Druk:
PDFDruk- Zgloszenie pobytu stalego.pdf
Metryczka
 • wytworzono:
  24-04-2008
  przez: Jolanta Bioły
 • opublikowano:
  24-04-2008 13:28
  przez: Jolanta Bioły
 • zmodyfikowano:
  12-02-2018 14:07
  przez: Marcin Kazin
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Tarnów Opolski
  odwiedzin: 2642
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: