Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Referat Obrony Środowiska i Rolnictwa
Urząd Gminy Tarnów Opolski   - Budynek PKP
Tel. 077/ 46 40 862
e-mail:
 
Inspektor – Małgorzata Bahryj
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00,
wtorek – czwartek 7:00 – 15:00,          
piątek 7:00 – 14:00

Podstawa prawna
Podstawa prawna: art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.05.236.2008 ze zm.)

Wymagane dokumenty

wniosek o wydanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
- kserokopie dokumentów z ostatniego przeglądu technicznego pojazdów,
- potwierdzenie gotowości odbioru odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych /umowa z zarządcą wysypiska lub oczyszczalni ścieków/

Opłata skarbowa:
- od zezwolenia - 107,00 zł

Termin:
do 30 dni
 
Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu bądź w wydziale prowadzącym sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi
Odbiór zezwolenia na odbiór odpadów może nastąpić w jednej z dwóch form:
- osobiście przez wnioskodawcę,
- za pośrednictwem poczty.
O formie decyduje wnioskodawca.

Formularz: druki do pobrania- 

Podmiot udostępniający:  
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Bahryj
Data wytworzenia: 2008-04-25
Metryczka
 • wytworzono:
  25-04-2008
  przez: Jolanta Bioły
 • opublikowano:
  25-04-2008 10:58
  przez: Jolanta Bioły
 • zmodyfikowano:
  14-09-2016 12:42
  przez: Jolanta Bioły
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Tarnów Opolski
  odwiedzin: 723
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: