Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprzedaż działek niezbędnych dla poprawienia warunków zagospodarowania

Referat Gospodarki Terenowej, Inwestycji i Ochrony Środowiska - pokój nr 3
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Kierownik Urszula Konieczny
tel. 077 46 40 864
e-mail:

godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00,
wtorek-czwartek 7:00 - 15:00 ,
piątek 7:00 - 14:00
 
Podstawa prawna:
- Art. 37, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości oraz szczegółowych zasad sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207 poz. 2109 z 2004 roku).

Wymagane dokumenty:
Wniosek zawierający następujące dane: nr działki, kartę mapy, lokalizację - sporządzony samodzielnie .

Opłaty:
Brak

 Termin składania dokumentów:
Bezterminowo - cały rok.

Termin rozpatrzenia sprawy:
6 miesięcy od daty wpłynięcia wniosku.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi i dodatkowe informacje:
Przedmiotem zbycia mogą być części nieruchomości niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, jeżeli nie mogą być zbyte jako samodzielne, odrębne nieruchomości. Przeniesienie prawa własności następuje na podstawie aktu notarialnego.
  

Metryczka
  • opublikowano:
    02-07-2013 09:48
    przez: Jolanta Bioły
  • zmodyfikowano:
    04-11-2013 09:00
    przez: Dominika Urbańczyk
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: