Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Umowa dzierżawy

Referat Gospodarki Terenowej, Inwestycji i Ochrony Środowiska - pokój nr 3
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Kierownik Urszula Konieczny
tel. 077 46 40 864
e-mail:

godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00,
wtorek-czwartek 7:00 - 15:00 ,
piątek 7:00 - 14:00

Podstawa prawna:
Art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami).

Wymagane dokumenty:
Wniosek zawierający następujące dane: nr działki, kartę mapy, lokalizację.

Opłaty:
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) od 1 stycznia 2007 roku nie ma obowiązku uiszczenia tej opłaty.

 Termin składania dokumentów:
Bezterminowo - cały rok.

Termin rozpatrzenia sprawy:
30 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi i dodatkowe informacje:
Umowy dzierżawy zawierane są na okres do 3 lat. Na czas dłuższy niż 3 lata umowy zawierane są na podstawie uchwały Rady Gminy. Dotyczy to również zawierania kolejnych umów dzierżawy na tę samą nieruchomość z tym samym dzierżawcą.

  
Wniosek o wydzierżawienie gruntów sporządzony samodzielnie.


 

Metryczka
  • opublikowano:
    02-07-2013 09:53
    przez: Jolanta Bioły
  • zmodyfikowano:
    04-11-2013 09:01
    przez: Dominika Urbańczyk
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: