Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2022 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.549.2023
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 27 marca 2023r.

 

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2022 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Tarnów Opolski za 2022 rok

 

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 


                                                                                                        § 1
Przedstawiam Radzie Gminy Tarnów Opolski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu:
1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) Informację o stanie mienia Gminy Tarnów Opolski za 2022 rok, stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

  

                                                                                                     § 2
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim
www.bip.tarnowopolski.pl.

 

                                                                                                      § 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Mutz

 

Zarządzenie wraz z załącznikami do pobrania w pliku pdf:

PDFZarządzenie Nr OR.0050.549.2023 z dnia 27 marca 2023r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2022 rok sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych.pdf (195,85KB)

PDFZałacznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.549.2023 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 marca 2023 r. - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2022 rok.pdf (1,26MB)

PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.549.2023 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 marca 2023 roku - sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 rok.pdf (226,30KB)

PDFZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.0050.549.2023 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 marca 2023 roku - informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tarnów Opolski za 2022 rok.pdf (218,90KB)