Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydanie zezwolenia na usuwania drzew i krzewów

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji - pokój nr 3
Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim

Podinspektor Dariusz Łachacz
tel. 77 46 40 864
e-mail:

godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00,
wtorek-czwartek 7:00 - 15:00 ,
piątek 7:00 - 14:00
 
Podstawa prawna:
Art. 83, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U.z 2013r poz.627 z póź.zmianami).

Wymagane dokumenty:
Zgodnie z art.83b ust.1 PDFUstawa o ochronie przyrody.pdf

Opłaty:
Brak opłaty skarbowej.

Termin składania dokumentów:
Bezterminowo - cały rok.

Termin rozpatrzenia sprawy:
30 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

Uwagi i dodatkowe informacje:
Oświadczenie o którym mowa w ust.1 pkt 2 i3 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 
 
 
Metryczka
 • opublikowano:
  02-07-2013 10:58
  przez: Jolanta Bioły
 • zmodyfikowano:
  17-09-2020 12:53
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Tarnów Opolski
  odwiedzin: 2996
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: