Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zatwierdzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości

Referat Gospodarki Terenowej i Inwestycji - pokój nr 3
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Kierownik Urszula Konieczny
tel. 077 46 40 865
e-mail:

godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00,
wtorek-czwartek 7:00 - 15:00 ,
piątek 7:00 - 14:00
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz.2603 z 2004r. – tekst jednolity).

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o zatwierdzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości
2. Załączniki:
- 3 egzemplarze wstępnego projektu podziału,
- 1 egzemplarz aktualnego wypisu z rejestru gruntów,
- w przypadku podziału obiektów budowlanych opinia osoby uprawnionej,
- zgoda na podział właścicieli dzielonej nieruchomości (w przypadku wystąpienia z wnioskiem przez osobę nie będącą właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, ale mającą słuszny interes prawny).

Opłaty:
Zwolnione z opłaty skarbowej.

 Termin składania dokumentów:
Bezterminowo.

Termin rozpatrzenia sprawy:
Do 14 dni, od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Tarnów Opolski  w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie - bezpośrednio do sekretariatu Urzędu lub pocztą.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  02-07-2013
  przez: Jolanta Bioły
 • opublikowano:
  02-07-2013 11:53
  przez: Jolanta Bioły
 • zmodyfikowano:
  08-09-2017 07:47
  przez: Jolanta Bioły
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Tarnów Opolski
  odwiedzin: 1426
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: