Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2004 rok

Sesja Nr XIV/04 rady Gminy z dnia 9 lutego 2004r.

DOCUchwała Nr XIV-86-04 obniżka dodatku mieszkaniowego.doc
DOCUchwała Nr XIV-87-04 zbycia prawa użytkowania gruntu w drodze przetargowej.doc
DOCUchwała Nr XIV-88-04wydzierżawienia gruntu we wsi Walidrogi.doc
DOCUchwała Nr XIV-89-04 planu zagospodarownia przestrzennego terenu górniczego Górażdże II.doc
DOCUchwała Nr XIV-90-04 powołania zespołu do opracowania strategii oświaty.doc


Sesja Nr XV/04 Rady Gminy z dnia 27 lutego 2004r.

DOCUchwała Nr XV-91-04 upoważnienia Wójta do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego (ISPA).doc


Sesja Nr XVI/04 Rady Gminy z dnia 10 marca 2004r.

DOCUchwała Nr XVI-92-04 wynajmu lokalu użytkowego we wsi Raszowa.doc
DOCUchwała Nr XVI-93-04uchwalenia regulaminu dostarczania wodi i...doc
DOCUchwała Nr XVI-94-04 uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.doc
DOCUchwała Nr XVI-95-04 zmiana uchwałay budżetowej.doc
DOCUchwała nr XVI-96-04 uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Tarnów Opolski.doc


Sesja Nr XVII/04 Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2004r.

DOCUchwała Nr XVII-97-04 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 2003.doc
DOCUchwała Nr XVII-98-04 udzielenie absolutorium.doc
DOCUchwała Nr XVII-99-04 zamiany nieruchomości w Tarnowie Op..doc
DOCUchwała Nr XVII-100-04 zamiany nieruchomości w Raszowej.doc
DOCUchwała Nr XVII -101-04 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.doc
DOCUchwała Nr XVII-102-04 wyrażenia zgody na dokonanie darowizny.doc
DOCUchwała Nr XVII-103-04 porozumienie międzygminne.doc
DOCUchwała Nr XVII-104 zmiany uchwały budżetowej.doc
DOCUchwała Nr XVII-105-04 wyborze przewodniczących.doc


Sesja Nr XVIII/04 Rady Gminy z dnia 31 maja 2004r.

DOCUchwała Nr XVIII-106-04 zbycia nieruchomości w Tarnowie Op..doc
DOCUchwała Nr XVIII-107-04 zbycia nieruchomości w Kątach Op..doc
DOCUchwała Nr XVIII-108-04 nadanie nazwy ulicy w Medzianej.doc
DOCUchwała Nr XVIII-109-04 opłaty za zajęcie pasa drogowego.doc
DOCUchwała Nr XVIII-110-04 wygaśnięcia mandatu radnego F.Zugaj.doc
DOCUchwała Nr XVIII-111-04 wygaśniecia mandatu radnego R. Przybyła.doc
DOCUchwała Nr XVIII-112-04 wygaśniecia mandatu radnego J. Mateja.doc
DOCUchwała Nr XVIII-113-04 zmiany przewodniczących Komisji Oświaty.doc

Sesja Nr XIX/04 Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2004r.

DOCUchwała Nr XIX-114-04 zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ.doc
DOCUchwała Nr XIX-115-04 zmiana uchwały budżetowej.doc
DOCUchwała Nr XIX-116-04 przystąpienia do projektu E urząd.doc
DOCUchwała Nr XIX-117-04 ustalenia sieci publicznych przedszkoli.doc


Sesja Nr XX/04 Rady Gminy z dnia 16 września 2004r.

DOCUchwała Nr XX-118-04 opłat za przedszkole.doc
DOCUchwała Nr XX-119-04 zmiany budżetu gminy.doc
DOCUchwała Nr XX-120-04 opłaty za zajęcie pasa drogowego-zmiana.doc
DOCUchwała Nr XX-121-04 zbycia użytkowania wieczystego gruntu w Tarnowie Op..doc
DOCUchwała Nr XX-122-04 zbycie nieruchomości w Tarnowie Op.doc
DOCUchwała Nr XX-123-04 nabycia nieruchomości w Tarnowie Op..doc
DOCUchwała Nr XX-124-04 nabycia nieruchomości w Miedzianej.doc
DOCUchwała Nr XX-125-04 wydzierżawienia gruntu w Raszowej.doc
DOCUchwała Nr XX-126-04 zasady i tryb konsultacji z mieszkańcami.doc
DOCUchwała Nr XX-127-04 składu osobowego komisji rady gminy.doc

Sesja Nr XXI/04 rady Gminy z dnia 18 października 2004r

DOCUchwała Nr XXI-128-04 wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz gminy Opole.doc
DOCUchwała Nr XXI-129-04 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Tarnów Op.ul. Zawadzkiego).doc
DOCUchwała Nr XXI-130-04 zmiany uchwały budzetowej.doc
DOCUchwała Nr XXI-131-04 zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚ w Opolu..doc
DOCUchwała Nr XXI-132-04 zbycia nieruchomości (Przywory).doc


Sesja Nr XXII/04 Rady Gminy  z dnia 25 listopada 2004r

DOCUchwała Nr XXII-133-04 ponownego rozpatrz.zarzutów do projektu planu zagospodarowania przestrzennego.doc
DOCUchwała Nr XXII-134-04 sfinansowania zakupu samochodu dla Policji.doc
DOCUchwała Nr XXII-135-04 ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty.doc
DOCUchwała Nr XXII-136-04 nabycia nieruchomości w Tarnowie Op..doc
DOCUchwała Nr XXII-137-04 ustalenia tygodn. wymiaru zajęć dla logopedów.doc
DOCUchwała Nr XXII-138-04 regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków.doc
DOCUchwała Nr XXII-139-04 upoważnienia Wójta do zaciąg. zob. wekslowego.doc


Sesja Nr XXIII/04 Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2004r

DOCUchwała Nr XXIII-140-04 zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Górażdże II.doc
DOCUchwała Nr XXIII-141-04 wspólpracy z organizacjami pozarządowymi.doc
DOCUchwała Nr XXIII-142-04 podatek od nieruchomości na 2005r.doc
DOCUchwała Nr XXIII-143-04 podatek od środkiów transportowych na 2005 r..doc
DOCUchwała Nr XXIII-144-04 podatek od posiadania psów 2005.doc
DOCUchwała NrXXIII-145-04 inkasa podatków.doc
DOCUchwała Nr XXIII-146-04 zmiany uchwały budżetowej.doc


Sesja Nr XXIV/04 Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2004r

DOCUchwała Nr XXIV-147-04 gminny program profilaktyki na 2005r..doc
DOCUchwała Nr XXIV-148-04 uchwalenia budżetu gminy na rok 2005.doc
DOCUchwała Nr XXIV-149-04 zmiany uchwały budżetowej.doc
DOCUchwała Nr XXIV-150-04 niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot....doc
DOCUchwała Nr XXIV-151-04 zawarcia porozumienia pomiędzy gminami.doc
DOCUchwała Nr XXIV-152-04 zmiany uchw.(podatek od środków transport.).doc