Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski 2002 rok

Sesja Nr I/ 02 Rady Gminy z dnia 18 listopada 2002r.

DOCUchwała Nr I-1-02 - wyboru przewodniczącego rady gminy.doc
DOCUchwała Nr I-2-02 wyboru wiceprzewodniczącego rady gminy.doc
DOCUchwała Nr I-3-02 wyboru przewodniczących stałych komisji rady gminy.doc
DOCUchwała Nr I-4-02 powołania składu osobowego stałych komisji rady gminy.doc

Sesja Nr II/ 02 Rady Gminy z dnia 4 grudnia 2002r.

DOCUchwała Nr II-5-02 przystąpienia do scalania podziału nieruchomości.doc
DOCUchwała Nr II-6-02 zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w Przyworach.doc
DOCUchwała Nr II-7-02 zmiany uchwały budżetowej.doc
DOCUchwała Nr II-8-02 wynagrodzenia Wójta Gminy Tarnów Opolski.doc
DOCUchwała Nr II-9-02 poparcia stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego...doc
DOCUchwała Nr II-10-02 przystąpienia do sporządzenia zmiany miekscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Górażdże II.doc

Sesja Nr III/02 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2002r.

DOCUchwała Nr III-11-02 określenia stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych.doc
DOCUchwała Nr III-12-02 określenia wysokości podatku od środków transportowych.doc
DOCUchwała Nr III-13-02 określenia wzorów formularzy - do wymiaru i poboru podatku rolnego.doc
DOCDeklaracja na podatek leśny.doc
DOCDeklaracja na podatek od nieruchomości.doc
DOCDeklaracja na podatek rolny.doc
DOCDruk - informacja w sprawie podatku leśnego.doc
DOCDruk - informacja w sprawie podatku rolnego.doc
DOCDruk - informacja w sprawie podatku od nieruchomości.doc
DOCUchwała nr III-14-02 określenia wzorów formularzy - do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.doc
DOCUchwała Nr III-15-02 określenia wzorów formularzy - do wymiaru i poboru podatku leśnego.doc
DOCuchwała Nr III-16-02 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Opolski gm.Tarnów Opolski.doc
DOCUchwała Nr III-17-02 zmiany uchwały budżetowej na rok 2002r..doc
DOCUchwała Nr III-18-02 nie wygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków z upływem roku budżetowego.doc
DOCUchwała Nr III-19-02 zmiany uchwały Nr I-4-02.doc
DOCUchwała Nr III-20-02 realizacji Projektu współfinansowego ze środków Funduszu ISPA.doc
DOCUchwała Nr III-21-02 uchwalenia budżetu gminy na rok 2003.doc
DOCUchwała Nr III-22-02 ustalenia stawki czynszu dzierżawnego.doc
DOCUchwała Nr III-23-02 zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.doc
DOCUchwała Nr III-24-02 uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.doc
DOCUchwała Nr III-25-02 utworzenia środka specjalnego.doc