Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy-pracownik socjalny- termin składania ofert do 17.08.2007r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Tarnowie Opolskim
ul. Kopernika 5
 
 
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY :
 PRACOWNIK SOCJALNY
w wymiarze ½ etatu -1 osoba
 
 
1.Wymagania niezbędne:
-wykształcenie wyższe , zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;
-praktyka w zakresie pedagogiki i pracy socjalnej z rodziną;
-znajomość obsługi urządzeń biurowych.
 
2. Wymagania dodatkowe:
-prawo jazdy kat.B;
-umiejętności interpersonalne.
 
 
Do kandydata na stanowisko należeć będzie wykonywanie nastepujących obowiazków:
1. Przeprowadzanie wywiadow środowiskowych na terenie wybranych wsi znajdujących się na terenie gminy
2.Prowadzenie pracy socjalnej z rodzinami z wybranego terenu gminy Tarnów Opolski;
3. Sporządzanie obowiazujacej dokumentacji dotyczącej prowadzonych spraw z zakresu      pomocy społecznej;
4. Sporządzanie planów pracy z klientami, zawieranie kontraktów socjalnych;
5. Wprowadzanie zgłoszonych wniosków wraz z wywiadami na oprogramowanie uzytkowe POMOST
 
 
W terminie do dnia 17 sierpnia 2007 roku należy w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim zlożyć nastepujące dokumenty:
1.CV
2. Podanie o przyjęcie do pracy / list motywacyjny
3.Kserokopie wymaganych i innych posiadanych kwalifikacji.
 
Wymagane dokumenty, które wpłyną po wyżej okreslonym terminie nie będą rozpatrywane.
Nie będą również rozpatrywane dokumenty, które wpłynęły do ośrodka przed umieszczeniem ogloszenia w BIP.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiazany jest przedłożyć zaświadzenie o niekaralności.
Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.tarnowopolski.pl) oraz na tablicy ogłoszeń ośrodka.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą:Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami oraz ustawa z dnia 22 marca o pracownikach samorzadowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami)Lista kandydatów
spełniających wymagania formalne 


1. Małgorzata Zdanowicz-Muc zamieszkała w Tarnowie Opolskim
2. Sylwia Pruska zamieszkała w Ozimku
3. Żaneta Koprek zamieszkała w Boryczy
4. Mariusz Maciołek zamieszkały w Strzelcach Opolskich
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko: pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim

Spośród czterech zgłoszonych ofert na ww stanowisko wybrano Panią:

Sylwię Pruską zamieszkałą w Ozimku

Kandydatka spełnia wszystkie określone warunki stawiane w drodze naboru.

Kandydaci z niewybranych ofert spełniali wymogi formalne określonych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy, lecz wybrana kandydatka posiada najwyższy poziom wykształcenia kierunkowego na zajmowane stanowisko pracy. 
za treść odpowiada: Zofia Sitek
data wytworzenia: 02.08.2007r.