Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Fundusz sołecki – informacja o wysokości środków na 2024 rok

Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301, ze zm.) oraz LII/393/2023 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie funduszu sołeckiego, wyliczono środki przypadające poszczególnym sołectwom w ramach funduszu sołeckiego na 2024 r. wg poniższego zestawienia:

 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH
NA POSZCZEGÓLNE SOŁECTWA W 2024 r.

 

Lp.

Nazwa sołectwa

Wysokość środków przypadających
na dane sołectwo

1.

Tarnów Opolski

52 676,15 zł

2.

Nakło

52 676,15 zł

3.

Kosorowice

52 676,15 zł

4.

Kąty Opolskie

52 676,15 zł

5.

Przywory

52 676,15 zł

6.

Miedziana

41 298,11 zł

7.

Raszowa

49 094,18 zł

8.

Walidrogi

24 441,74 zł

 

RAZEM

378 214,78 zł

 

 

Zgodnie z art. 5 ustawy o funduszu sołeckim warunkiem przyznania środków jest złożenie do Wójta Gminy przez sołectwo wniosku. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa  wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. Wniosek należy przekazać Wójtowi Gminy do dnia 30 września br. celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.

Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Należy pamiętać, aby wysokość kosztów wskazanych we wniosku nie była wyższa niż ta, która została określona dla danego sołectwa.

 

PDFFundusz sołecki - informacja o wysokości środków na 2024 rok.pdf (402,40KB)