Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze -Referent świadczeń alimentacyjnych -składanie ofert do 15.05.2009


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Tarnowie Opolskim
ul. Kopernika 5OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY :
REFERENT ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH
w wymiarze ½ etatu -1 osoba

 


1.Wymagania niezbędne:
-wykształcenie średnie;
-praktyka w zakresie pracy administracyjnej;
-znajomość obsługi urządzeń biurowych;
-pozytywne nastawienie do klienta.

2. Wymagania dodatkowe:
-zorganizowanie i samodyscyplina na samodzielnym stanowisku pracy;
-umiejętności interpersonalne;
- niekaralność.

Do kandydata na stanowisko należeć będzie wykonywanie następujących obowiązków:
1. Przeprowadzanie postępowania w zakresie przyznawania i wypłacania świadczeń – ZALICZEK ALIMENTACYJNYCH z terenu gminy
2.Dbałość i terminowość załatwiania spraw;
3. Sporządzanie obowiązującej dokumentacji dotyczącej prowadzonych spraw z zakresu zaliczek alimentacyjnych;
4. Sporządzanie przelewów bankowych na wypłacane świadczenia;
5. Wprowadzanie zgłoszonych wniosków wraz z wywiadami na oprogramowanie użytkowe;
6. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw;
7. Prowadzenie dokumentacji i współpraca z innymi ośrodkami dłużników alimentacyjnych;
8. Współpraca z komornikami sądowymi;
9.Współpraca i obsługa rejestrów dłużników;
8. Bieżące zaznajamianie z przepisami prawa w tym zakresie.


W terminie do dnia 15 maja 2009 roku należy w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim złożyć następujące dokumenty:
1.CV
2. Podanie o przyjęcie do pracy / list motywacyjny
3.Kserokopie wymaganych i innych posiadanych kwalifikacji.

Wymagane dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Nie będą również rozpatrywane dokumenty, które wpłynęły do ośrodka przed umieszczeniem ogłoszenia w BIP.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.tarnowopolski.pl) oraz na tablicy ogłoszeń ośrodka.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami oraz ustawa z dnia 22 marca o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami)


Wójt Gminy
Zygmunt CichońPodmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zofia Sitek
Data wytworzenia: 2009-04-30

 

 

 

 

 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko referenta świadczeń alimentacyjnych w wymiarze ½ etatu w kolejnosci alfabetycznej:
 
 
  1. Cichoń Małgorzata, zam. Nakło
  2. Gajewski Michał, zam. Tarnów Opolski
  3. Glagla Agnieszka, zam. Nakło
  4. Gramza Marta, zam. Tarnów Opolski
  5. Mazur Agnieszka, zam. Tarnów Opolski
  6. Miś Justyna, zam. Przywory
  7. Nowosielska Alicja, zam. Izbicko
  8. Sinkowska Alina, zam. Tarnów Opolski
  9. Smolarek Jolanta, zam. Nakło
  10. Steindor- Kiszkiel Małgorzata, zam. Strzelce Opolskie

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zofia Sitek
Data wytworzenia: 2009-05-19

 

 

 

 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko referent świadczeń Funduszu Alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim
 
 
Spośród zgłoszonych ofert na ww. stanowisko wybrano Panią:
 
 
 
Agnieszkę Glagla   -     Nakło
 
 
Kandydatka spełnia wszystkie określone warunki stawiane w drodze naboru.
 
 
 
Kandydaci z niewybranych ofert spełniali wymogi formalne określone
w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy, lecz wybrana kandydatka posiada najwyżej ocenione umiejętności i najlepiej spełnia wymagania postawione przez pracodawcę na stanowisku pracy na które ogłaszano nabór.
 
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zofia Sitek
Data wytworzenia: 2009-06-01