Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr.OR.0050.708.2024 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 marca 2024r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2023 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.708.2024
Wójta Gminy Tarnów Opolski


z dnia 27 marca 2024 roku

 


                    w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2023 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Tarnów Opolski za 2023 rok

 

                   Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 

                                                                                                                   § 1
Przedstawiam Radzie Gminy Tarnów Opolski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu:

1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) Informację o stanie mienia Gminy Tarnów Opolski za 2023 rok, stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 

                                                                                                                    § 2
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim www.bip.tarnowopolski.pl.
 

                                                                                                                    § 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Wójta Gminy Tarnów Opolski
Zastępca Wójta
Magdalena Chudowska

 

Zarządzenie do pobrania w pliku pdf:

PDFZarządzenie Nr.OR.0050.708.2024 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 marca 2024r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2023 rok sprawozdania rocznego z wykonania.pdf (508,88KB)

PDFZałącznik nr 1 Informację o stanie mienia Gminy Tarnów Opolski za 2023 rok.pdf (384,64KB)

PDFZałącznik nr 2 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2023.pdf (392,14KB)

PDFZałącznik nr 3 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za rok 2023.pdf (1,89MB)