Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport o stanie Gminy Tarnów Opolski za 2023 rok

Zgodnie z art.28aa ustawy o samorządzie gminnym Wójt Gminy co roku do 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w 2023 r., w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Raport rozpatruje się podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym Raportem przeprowadza się debatę. W debacie mogą zabrać głos mieszkańcy gminy, którzy złożyli pisemne zgłoszenie poparte co najmniej 20 podpisami.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy przeprowadza się głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania, którą podejmuje się bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy.
Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.
W przypadku nieudzielenia  w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta.

 

Do pobrania Raport w pliku pdf:

PDFRaport o stanie Gminy Tarnów Opolski za 2023 rok.pdf (2,41MB)

PDFZarządzenie Nr.OR.0050.12.2024 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 maja 2024r. w sprawie obwieszczenia informacji o możliwości udziału mieszkańców gminy w debacie nad Raportem o stanie gminy 2023.pdf (332,84KB)