Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- wynajem lokalu-klubo kawiarnię w Miedzianej - 6 pażdziernik 2008r


O G Ł O S Z E N I E
o p r z e t a r g u     u s t n y m     n i e o g r a n i c z o n y m

Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I nieograniczony
przetarg ustny na wynajem lokalu / klubo-kawiarnię/w miejscowości Miedziana1.Lokal przeznaczony do przetargu położony jest na działce o numerze :
35 o pow. 0.0970 ha położona w miejscowości Miedziana

2.Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi Kw.Nr 76104

3.Cena wywoławcza dla lokalu o pow. 77,45 m2 wynosi: 8zł za 1 m2
77,45 x 8 zł = 619 zł 60/100

Podatek 22 % Vat nalicza się od wylicytowanej ceny w przetargu za lokal

4.W panie zagospodarowania przestrzennego wsi Miedziana teren przeznaczony jest pod zabudowę usługową z przeznaczeniem na klubo-kawiarnię

5.Lokal stanowiący przedmiot przetargu nie jest obciążony i nie ma
przeszkód w rozporządzaniu nim.

6.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium
w wysokości : 10 % ceny wywoławczej tj. 61 zł 96/100 , wpłata w kasie urzędu gminy
do dnia 30.09.2008 r. do godz.14 lub na konto : WBK Bank
Zachodni I Oddz.Tarnów Op – Nr 31109022420000000578015303

7.Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg zaliczone zostanie
na poczet ceny sprzedaży. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się
osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy.

8.Wadium zwraca się natychmiast po przetargu.

9.Przetarg odbędzie się dnia 6 października 2008 r. o godz.11 w budynku Urzędu
Gminy pok.2 w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6

10.Przetarg jest nieograniczony zgodnie z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004r. Dz.U.Nr 207 poz.2108 w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

11.Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyń.
dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można
uzyskać w pok.2 w Urzędzie Gminy tel:4644282 w.24
Podmiot udostępniający:  
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Uszula Konieczny
Data wytworzenia: 2008-08-27