Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym- dzierżawa nieruchomości w Walidrogach- termin składania 5.02.2009r

                                                          O G Ł O S Z E N I E           
                    o p r z e t a r g u   u s t n y m    n i e o g r a n i c z o n y m
 
                             Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I nieograniczony              
                przetarg ustny dzierżawę nieruchomości w miejscowości Walidrogi
                                                              
                                                 
1.Nieruchomość przeznaczona do przetargu oznaczona jest  działką o numerze :   245/153 i 246/154 o pow. łącznej 0.3730 ha powierzchnia do wydzierżawienia   wynosi :100 m2
  
2.Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
   prowadzi  Kw.Nr 76105  
 
3.Cena wywoławcza za dzierżawę gruntu o pow. 100 m2  wynosi: 5zł za 1 m2
   miesięcznie tj. 100 m2 x 5zł = 500 zł
  
   Podatek 22 % Vat nalicza się od wylicytowanej ceny  w przetargu .
 
4.W panie zagospodarowania przestrzennego wsi Walidrogi teren przeznaczony jest
    jako teren usług komunikacyjnych.
 
6.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium
   w wysokości : 10 % ceny wywoławczej tj. 50 zł , wpłata w kasie urzędu gminy                                                     
   do dnia 05.02.2009 r. do godz.14 lub na konto : WBK Bank  
   Zachodni I Oddz.Tarnów Op – Nr 31109022420000000578015303
 
7.Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg zaliczone zostanie
  na poczet opłaty dzierżawnej. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się
   osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy.
 
8.Wadium zwraca się natychmiast po przetargu.
 
9.Przetarg odbędzie się dnia 9 lutego  2009 r. o godz.11 w budynku Urzędu
   Gminy pok.2 w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6
 
10.Przetarg jest nieograniczony zgodnie z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów
     z dnia 14 września 2004r. Dz.U.Nr 207 poz.2108 w sprawie sposobu i trybu
     przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
 
11.Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyń.
     dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można
     uzyskać w pok.3 w Urzędzie Gminy tel:077 46 40 864
 

                                                                                                                     Wójt Gminy
                                                                                                                 Zygmunt Cichoń 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2009-01-05