Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Referat Budżetowo - Finansowy

Referat Budżetowo - Finansowy
Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim 


Kierownik/Księgowość- Emilia Normantowicz - tel. 77/ 46 40 875,
e-mail:
Agata Jakóbczyk - 77 4640 852, e-mail:
Małgorzata Bromma
Podatki, e-mail:
Izabela Golomb- tel. 77/ 46 40 873
Justyna Gajewska - tel: 77/ 46 40 859
Mirela Reinert - tel. 77/46 40 872


Godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00
wtorek – czwartek 7:00 – 15:00           
piątek 7:00 – 14:00


Zadania Referatu Budżetowo - Finansowego:

1) ustalanie wymiaru podatków i opłat;
2) prowadzenie ewidencji podatkowej w tym
- ewidencja deklaracji podatku od nieruchomości
- ewidencja deklaracji podatku od środków transportowych
3) windykacja należności podatkowych i opłat;
4) prowadzenie ewidencji dochodów z tytułu dzierżawy, użytkowania i użytkowanie wieczystego;
5) prowadzenie egzekucji administracyjnej;
6) wystawianie zaświdczeń o stanie majątkowym, o zaleganiu lub nie zaleganiu w świadczeniach podatkowych;
7) prowadzenie spraw zwrotu podatku VAT dla rolników;
8) prowadzenie dokumentacji w sprawach ulg, umorzeń, zaległości, odraczanie terminu spłat zobowiązań podatkowych i innych opłat;
9) kontrolowanie inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat;
10) prowadzenie gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy;
11) opracowywanie projektu budżetu Gminy;
12) opracowywanie wieloletniej prognozy finansowej;
13) sporządzanie list wypłat wynagrodzeń;
14) Ewidencja pozostałych środków trwałych;
15) Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych;
16) Ewidencja dochodów i wydatków na kontach syntetycznych i analitycznych – ewidencja syntetyczna konta księgi głównej, dzienniki

 

Metryczka
 • wytworzono:
  02-04-2014
  przez: Jolanta Bioły
 • opublikowano:
  02-04-2014 11:01
  przez: Jolanta Bioły
 • zmodyfikowano:
  15-10-2020 14:01
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Tarnów Opolski
  odwiedzin: 7460
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: