Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Referat Spraw Obywatelskiech i Urząd Stanu Cywilnego

Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego pokój nr 1
Urząd Gminy Tarnów Opolski  
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Irena Kampa
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00
wtorek – czwartek 7:00 – 15:00           
piątek 7:00 – 14:00

 

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 1) Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego (m.in. sporządzanie aktów stanu cywilnego,
 2) Prostowanie oczywistych błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego,
 3) Uzupełnianie aktów stanu cywilnego,
 4) Odtwarzanie aktów stanu cywilnego,
 5) Umiejscawianie aktów stanu cywilnego,
 6) Wydawanie zaświadczeń:
- o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą,
- stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
7) Przyjmowanie oświadczeń:
- o uznaniu dziecka,
- o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
- małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
8) Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu określonego w KRO,
9) Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego.

 

W referacie Spraw Obywatelskich załatwiane są następujące sprawy:

1) z zakresu ruchu ludności:
- zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego;
- wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego;
- zameldowanie cudzoziemca;
2) Sprawy związane z wydawaniem dowodów osobistych;
3) Z zakresu obrony cywilnej i spraw obronnych, ochotniczych straży pożarnych oraz współpracy z przedsiębiorcami;
4) Sprawy związane z kwalifikacją wojskową;
5) Gminne Zarządzanie Kryzysowe

 

 • Opublikował: Jolanta Bioły, data publikacji: 02-04-2014 11:07
 • Modyfikował: Jolanta Bioły, data modyfikacji: 25-04-2014 11:38
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Tarnów Opolski
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Jolanta Bioły
 • Data wytworzenia: 02-04-2014
 • Ilość wyświetleń: 11411
 • Link do strony: http://bip.tarnowopolski.pl/982/481/referat-spraw-obywatelskiech-i-urzad-stanu-cywilnego.html
 • Opublikował: Jolanta Bioły, data publikacji: 02-04-2014 11:07
 • Modyfikował: Jolanta Bioły, data modyfikacji: 25-04-2014 11:38
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Tarnów Opolski
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Jolanta Bioły
 • Data wytworzenia: 02-04-2014
 • Ilość wyświetleń: 11411
 • Link do strony: http://bip.tarnowopolski.pl/982/481/referat-spraw-obywatelskiech-i-urzad-stanu-cywilnego.html
 • Data publikacji: 02-04-2014 11:07 przez: Jolanta Bioły
 • Data modyfikacji: 25-04-2014 11:38 przez: Jolanta Bioły
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Tarnów Opolski
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Jolanta Bioły
 • Data wytworzenia: 02-04-2014
 • Ilość wyświetleń: 11411
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  25-04-2014, godz. 11:38:54
  Modyfikacja strony przez: Jolanta Bioły
 •  
  25-04-2014, godz. 11:37:25
  Modyfikacja strony przez: Jolanta Bioły
 •  
  25-04-2014, godz. 11:33:49
  Modyfikacja strony przez: Jolanta Bioły
 •  
  24-04-2014, godz. 12:12:14
  Modyfikacja strony przez: Jolanta Bioły
 •  
  23-04-2014, godz. 14:12:22
  Modyfikacja strony przez: Jolanta Bioły
 •  
  23-04-2014, godz. 14:10:25
  Modyfikacja strony przez: Jolanta Bioły
 •  
  23-04-2014, godz. 14:08:52
  Modyfikacja strony przez: Jolanta Bioły
 •  
  23-04-2014, godz. 14:08:14
  Modyfikacja strony przez: Jolanta Bioły
 •  
  02-04-2014, godz. 11:07:15
  Modyfikacja strony przez: Jolanta Bioły
Dane adresowe:

Urząd Gminy Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
faks: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl