Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Referat Spraw Obywatelskiech i Urząd Stanu Cywilnego

Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego pokój nr 1
Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim 


Kierownik Katarzyna Mateja -tel. 77 46 40 857, e-mail:
Wojskowość i Sprawy Obronne - Janusz Borowiak  - tel. 77 46 40 853, e-mail: 
Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste - Iwona Hartman   77 46 40 866, e-mail: el@tarnowopolski.pl    do@tarnowopolski.pl
Zarządzanie Kryzysowe, OSP- Janusz Borowiak – tel. 77 46 40 853, e-mail:

Godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00
wtorek – czwartek 7:00 – 15:00           
piątek 7:00 – 14:00

 

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 1) Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego (m.in. sporządzanie aktów stanu cywilnego,
 2) Prostowanie oczywistych błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego,
 3) Uzupełnianie aktów stanu cywilnego,
 4) Odtwarzanie aktów stanu cywilnego,
 5) Umiejscawianie aktów stanu cywilnego,
 6) Wydawanie zaświadczeń:
- o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą,
- stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
7) Przyjmowanie oświadczeń:
- o uznaniu dziecka,
- o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
- małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
8) Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu określonego w KRO,
9) Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego.

 

W referacie Spraw Obywatelskich załatwiane są następujące sprawy:

1) z zakresu ruchu ludności:
- zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego;
- wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego;
- zameldowanie cudzoziemca;
2) Sprawy związane z wydawaniem dowodów osobistych;
3) Z zakresu obrony cywilnej i spraw obronnych, ochotniczych straży pożarnych oraz współpracy z przedsiębiorcami;
4) Sprawy związane z kwalifikacją wojskową;
5) Gminne Zarządzanie Kryzysowe